Hlavní obsah

lineární

Vyskytuje se v

funkce: kvadratická/lineární funkceквадра́тная/лине́йная фу́нкция

perspektiva: geom. lineární perspektivaлине́йная перспекти́ва

lineární: mat. lineární funkceлине́йная фу́нкция