Hlavní obsah

прямо́й

Přídavné jméno-а́я, -о́е; прям, пряма́, пря́мо, пря́мы/прямы́

  1. přímý, rovný, lineárníпрямы́е во́лосыrovné vlasy пряма́я ли́нияpřímka пряма́я кишка́konečníkпряма́я ли́нияpřímá linie u následnictví
  2. přímý let, cesta ap.
  3. přímý, bezprostřední vztah ap.
  4. přímý, jasný, zřetelný výsměch, výzva ap.
  5. přímý, otevřený, upřímný člověk, odpověď ap.
  6. hovor.nutný, potřebný, bezpodmínečný výdaj ap.

Přídavné jméno-а́я, -о́е; прям, пряма́, пря́мо, пря́мы/прямы́

  1. прямо́й у́гол geom.pravý úhel
  2. пряма́я речь ling.přímá řeč

Vyskytuje se v

во́лос: вью́щиеся/прямы́е во́лосыvlnité/rovné vlasy

дополне́ние: прямо́е/ко́свенное дополнениеpřímý/nepřímý předmět

кишка́: пряма́я кишка́konečník

ли́ния: пряма́я ли́нияpřímka

отре́зок: отре́зок прямо́йúsečka

стрела́: прямо́й как стрела́rovný jako pravítko

у́гол: прямо́й у́голpravý úhel

ули́ка: прямы́е ули́киpřímé důkazy

вы́боры: прямы́е/ко́свенные/всео́бщие вы́борыpřímé/nepřímé/všeobecné volby

пря́мо: Иди́те пря́мо.Jděte rovně.

рейс: прямо́й рейсpřímá linka

родство́: родство́ по прямо́й/боково́й ли́нииpřímý/vzdálený příbuzenský vztah

трансля́ция: пряма́я трансля́цияpřímý přenos

эфи́р: прямо́й эфи́рpřímý přenos v TV ap.

бровь: попа́сть не в бровь, а пря́мо в глазtrefit do černého, trefit hřebík na hlavičku

пря́мо: пря́мо у́жасprostě hrůza

пря́мо: пря́мо противополо́жноprávě naopak, úplně opačně

ра́доваться: пря́мо душа́ ра́дуетсяaž srdce plesá

расти́: Он рос пря́мо на глаза́х.Rostl přímo před očima.

cílový: cílová rovinka/páskaфи́нишная пряма́я/ле́нта

čára: vzdušnou čarouпо прямо́й (ли́нии)

důkaz: nepřímé/přímé důkazyко́свенные/прямы́е ули́ки

naplno: říci co naplnoсказа́ть пря́мо что

pastva: pastva pro očiприя́тное зре́лище, глаз не оторва́ть, (пря́мо) загляде́нье

pravý: pravý úhelпрямо́й у́гол

přenos: přímý přenos v televiziпряма́я переда́ча, прямо́й эфи́р

přímo: mat. přímo úměrnýпря́мо пропорциона́льный

přímý: geom. přímý úhelпрямо́й у́гол

přímý: mat. přímá úměrnostпряма́я пропорциона́льность

přímý: práv. přímý důkazпрямо́е доказа́тельство

přímý: ling. přímá řečпряма́я речь

rovinka: cílová rovinkaфи́нишная пряма́я

řeč: přímá/nepřímá řečпряма́я/ко́свенная речь

spodem: sport. podání spodemни́жняя (пряма́я) пода́ча

úhel: ostrý/tupý/pravý úhelо́стрый/тупо́й/прямо́й у́гол

úměra: přímá/nepřímá úměraпряма́я/непряма́я пропо́рция

vrchem: sport. podávat vrchemвыполня́ть ве́рхнюю (пряму́ю) пода́чу

vstřikování: motor. přímé vstřikováníпрямо́е впры́скивание

vstup: živý vstup zpravodajskýпрямо́й эфи́р, прямо́е включе́ние

vysílání: živé vysíláníпряма́я трансля́ция

význam: ling. základní význam slovaпрямо́е значе́ние сло́ва

živý: expr. živý přenosпрямо́й эфи́р

přenášet: přenášet zápas v přímém vysíláníтрансли́ровать матч в прямо́м эфи́ре

přenos: v přímém přenosuв прямо́м эфи́ре

přímo: Jděte přímo.Иди́те пря́мо/напрями́к.

přímý: dopr. přímé spojeníпрямо́е сообще́ние

přímý: dopr. přímý vlakпрямо́й/сквозно́й по́езд

rovně: Jděte pořád rovně.Иди́те всё вре́мя пря́мо.

usedat: až srdce usedáпря́мо се́рдце замира́ет

vysílat: vysílat živě/ze záznamuтрансли́ровать/передава́ть в прямо́м эфи́ре/в за́писи

vzdušný: vzdušná vzdálenost trasy je 5 kmрасстоя́ние маршру́та по прямо́й 5 км

zásah: přímý zásahпрямо́е попада́ние, накры́тие це́ли

obal: říci bez obaluсказа́ть пря́мо, сказа́ть без обиняко́в

přecházet: až oči přecházejíпрям глаза́м больно́

přímo: Jděte přímo k věci.Переходи́те пря́мо к де́лу.

rovnou: jít rovnou za nosemидти́ всё пря́мо

uhodit: uhodit hřebíček na hlavičkuпопа́сть (пря́мо) в то́чку