Hlavní obsah

прямо́й

Přídavné jméno-а́я, -о́е; прям, пряма́, пря́мо, пря́мы/прямы́

  1. přímý, rovný, lineárníпрямы́е во́лосыrovné vlasy пряма́я ли́нияpřímka пряма́я кишка́konečníkпряма́я ли́нияpřímá linie u následnictví
  2. přímý let, cesta ap.
  3. přímý, bezprostřední vztah ap.
  4. přímý, jasný, zřetelný výsměch, výzva ap.
  5. přímý, otevřený, upřímný člověk, odpověď ap.
  6. hovor.nutný, potřebný, bezpodmínečný výdaj ap.

Přídavné jméno-а́я, -о́е; прям, пряма́, пря́мо, пря́мы/прямы́

  1. прямо́й у́гол geom.pravý úhel
  2. пряма́я речь ling.přímá řeč

Vyskytuje se v

прямо́й: прямо́й у́голpravý úhel

во́лос: вью́щиеся/прямы́е во́лосыvlnité/rovné vlasy

дополне́ние: прямо́е/ко́свенное дополнениеpřímý/nepřímý předmět

кишка́: пряма́я кишка́konečník

ли́ния: пряма́я ли́нияpřímka

стрела́: прямо́й как стрела́rovný jako pravítko

у́гол: прямо́й у́голpravý úhel

ули́ка: прямы́е ули́киpřímé důkazy

вы́боры: прямы́е/ко́свенные/всео́бщие вы́борыpřímé/nepřímé/všeobecné volby

пря́мо: Иди́те пря́мо.Jděte rovně.

рейс: прямо́й рейсpřímá linka

родство́: родство́ по прямо́й/боково́й ли́нииpřímý/vzdálený příbuzenský vztah

эфи́р: прямо́й эфи́рpřímý přenos v TV ap.

бровь: попа́сть не в бровь, а пря́мо в глазtrefit do černého, trefit hřebík na hlavičku

ра́доваться: пря́мо душа́ ра́дуетсяaž srdce plesá

расти́: Он рос пря́мо на глаза́х.Rostl přímo před očima.

cílový: фи́нишная пряма́я/ле́нтаcílová rovinka/páska

čára: по прямо́й (ли́нии)vzdušnou čarou

důkaz: ко́свенные/прямы́е ули́киnepřímé/přímé důkazy

naplno: сказа́ть пря́мо чтоříci co naplno

pastva: прия́тное зре́лище, глаз не оторва́ть, (пря́мо) загляде́ньеpastva pro oči

pravý: прямо́й у́голpravý úhel

předmět: прямо́е/ко́свенное дополне́ниеpřímý/nepřímý předmět

přenos: пряма́я переда́ча, прямо́й эфи́рpřímý přenos v televizi

přímo: пря́мо пропорциона́льныйmat. přímo úměrný

přímý: прямо́й у́голgeom. přímý úhel

rovinka: фи́нишная пряма́яcílová rovinka

řeč: пряма́я/ко́свенная речьpřímá/nepřímá řeč

spodem: ни́жняя (пряма́я) пода́чаsport. podání spodem

úhel: о́стрый/тупо́й/прямо́й у́голostrý/tupý/pravý úhel

úměra: пряма́я/непряма́я пропо́рцияpřímá/nepřímá úměra

vrchem: выполня́ть ве́рхнюю (пряму́ю) пода́чуsport. podávat vrchem

vstřikování: прямо́е впры́скиваниеmotor. přímé vstřikování

vstup: прямо́й эфи́р, прямо́е включе́ниеživý vstup zpravodajský

vysílání: пряма́я трансля́цияživé vysílání

vývoz: прямо́й э́кспортekon. přímý vývoz

význam: прямо́е значе́ние сло́ваling. základní význam slova

živý: прямо́й эфи́рexpr. živý přenos

přenášet: трансли́ровать матч в прямо́м эфи́реpřenášet zápas v přímém vysílání

rovně: Иди́те всё вре́мя пря́мо.Jděte pořád rovně.

usedat: пря́мо се́рдце замира́етaž srdce usedá

vysílat: трансли́ровать/передава́ть в прямо́м эфи́ре/в за́писиvysílat živě/ze záznamu

vzdušný: расстоя́ние маршру́та по прямо́й 5 кмvzdušná vzdálenost trasy je 5 km

zásah: прямо́е попада́ние, накры́тие це́лиpřímý zásah

obal: сказа́ть пря́мо, сказа́ть без обиняко́вříci bez obalu

přecházet: прям глаза́м больно́až oči přecházejí

rovnou: идти́ всё пря́моjít rovnou za nosem

uhodit: попа́сть (пря́мо) в то́чкуuhodit hřebíček na hlavičku