Hlavní obsah

přímo

Vyskytuje se v

důkaz: nepřímé/přímé důkazyко́свенные/прямы́е ули́ки

nepřímý: nepřímý důkazко́свенное доказа́тельство

předmět: přímý/nepřímý předmětпрямо́е/ко́свенное дополне́ние

přenos: přímý přenos v televiziпряма́я переда́ча, прямо́й эфи́р

přímý: geom. přímý úhelпрямо́й у́гол

řeč: přímá/nepřímá řečпряма́я/ко́свенная речь

úměra: přímá/nepřímá úměraпряма́я/непряма́я пропо́рция

vstřikování: motor. přímé vstřikováníпрямо́е впры́скивание

vývoz: ekon. přímý vývozпрямо́й э́кспорт

nadřízený: přímý nadřízenýнепосре́дственный нача́льник

přenášet: přenášet zápas v přímém vysíláníтрансли́ровать матч в прямо́м эфи́ре

zásah: přímý zásahпрямо́е попада́ние, накры́тие це́ли

дополне́ние: přímý/nepřímý předmětпрямо́е/ко́свенное дополнение

прямо́й: přímá linie u následnictvíпряма́я ли́ния

разно́сный: přímý prodejразно́сная торго́вля

рикоше́т: odrazem, nepřímoрикоше́том

сквозно́й: přímé spojeníсквозно́е сообще́ние

сре́зать: zkrátit si cestu, expr. střihnout si to (přímo)сре́зать у́гол

ули́ка: přímé důkazyпрямы́е ули́ки

вы́боры: přímé/nepřímé/všeobecné volbyпрямы́е/ко́свенные/всео́бщие вы́боры

ко́свенный: nepřímá řečко́свенная речь

пыл: přímo z ohně/troubyс пылу́, с жа́ру

рейс: přímá linkaпрямо́й рейс

родство́: přímý/vzdálený příbuzenský vztahродство́ по прямо́й/боково́й ли́нии

эфи́р: přímý přenos v TV ap.прямо́й эфи́р

расти́: Rostl přímo před očima.Он рос пря́мо на глаза́х.

přímo: mat. přímo úměrnýпря́мо пропорциона́льный