Hlavní obsah

přímo

Vyskytuje se v

důkaz: nepřímé/přímé důkazyко́свенные/прямы́е ули́ки

nepřímý: nepřímý důkazко́свенное доказа́тельство

nepřímý: ling. nepřímá řečко́свенная речь

nepřímý: mat. nepřímá úměrnostобра́тная пропорциона́льность

přenos: přímý přenos v televiziпряма́я переда́ча, прямо́й эфи́р

přímý: geom. přímý úhelпрямо́й у́гол

přímý: mat. přímá úměrnostпряма́я пропорциона́льность

přímý: práv. přímý důkazпрямо́е доказа́тельство

přímý: ling. přímá řečпряма́я речь

řeč: přímá/nepřímá řečпряма́я/ко́свенная речь

úměra: přímá/nepřímá úměraпряма́я/непряма́я пропо́рция

vstřikování: motor. přímé vstřikováníпрямо́е впры́скивание

nadřízený: přímý nadřízenýнепосре́дственный нача́льник

přenášet: přenášet zápas v přímém vysíláníтрансли́ровать матч в прямо́м эфи́ре

přenos: v přímém přenosuв прямо́м эфи́ре

přímý: dopr. přímé spojeníпрямо́е сообще́ние

přímý: dopr. přímý vlakпрямо́й/сквозно́й по́езд

zásah: přímý zásahпрямо́е попада́ние, накры́тие це́ли

дополне́ние: прямо́е/ко́свенное дополнениеpřímý/nepřímý předmět

прямо́й: пряма́я ли́нияpřímá linie u následnictví

разно́сный: разно́сная торго́вляpřímý prodej

рикоше́т: рикоше́томodrazem, nepřímo

сквозно́й: сквозно́е сообще́ниеpřímé spojení

сре́зать: сре́зать у́голzkrátit si cestu, expr. střihnout si to (přímo)

ули́ка: прямы́е ули́киpřímé důkazy

ули́ка: ко́свенные ули́киnepřímé důkazy

вы́боры: прямы́е/ко́свенные/всео́бщие вы́борыpřímé/nepřímé/všeobecné volby

ко́свенный: ко́свенная речьnepřímá řeč

лоб: спроси́ть в лобzeptat se přímo

пыл: с пылу́, с жа́руpřímo z ohně/trouby

рейс: прямо́й рейсpřímá linka

родство́: родство́ по прямо́й/боково́й ли́нииpřímý/vzdálený příbuzenský vztah

трансля́ция: пряма́я трансля́цияpřímý přenos

эфи́р: прямо́й эфи́рpřímý přenos v TV ap.

расти́: Он рос пря́мо на глаза́х.Rostl přímo před očima.