Hlavní obsah

přímý

Přídavné jméno

  1. (rovný) прямо́й, ро́вныйgeom. přímý úhelпрямо́й у́гол
  2. (vzpřímený) держа́вшийся пря́мо(u botanického pojmenování) прямостоя́щий
  3. (bez prostřednictví) прямо́й, непосре́дственный(spojení ap.) беспереса́дочныйdopr. přímé spojeníпрямо́е сообще́ниеdopr. přímý vlakпрямо́й/сквозно́й по́ездpřímé osvětleníпрямо́е освеще́ние, освеще́ние прямы́м све́томmat. přímá úměrnostпряма́я пропорциона́льностьpráv. přímý důkazпрямо́е доказа́тельствоpřímé volbyпрямы́е вы́борыling. přímá řečпряма́я речь
  4. (upřímný, otevřený) прямо́й, открове́нный, чистосерде́чный

Vyskytuje se v

důkaz: nepřímé/přímé důkazyко́свенные/прямы́е ули́ки

nepřímý: nepřímý důkazко́свенное доказа́тельство

předmět: přímý/nepřímý předmětпрямо́е/ко́свенное дополне́ние

přenos: přímý přenos v televiziпряма́я переда́ча, прямо́й эфи́р

řeč: přímá/nepřímá řečпряма́я/ко́свенная речь

úměra: přímá/nepřímá úměraпряма́я/непряма́я пропо́рция

vstřikování: motor. přímé vstřikováníпрямо́е впры́скивание

vývoz: ekon. přímý vývozпрямо́й э́кспорт

nadřízený: přímý nadřízenýнепосре́дственный нача́льник

přenášet: přenášet zápas v přímém vysíláníтрансли́ровать матч в прямо́м эфи́ре

zásah: přímý zásahпрямо́е попада́ние, накры́тие це́ли

дополне́ние: přímý/nepřímý předmětпрямо́е/ко́свенное дополнение

прямо́й: přímá linie u následnictvíпряма́я ли́ния

разно́сный: přímý prodejразно́сная торго́вля

сквозно́й: přímé spojeníсквозно́е сообще́ние

ули́ка: přímé důkazyпрямы́е ули́ки

вы́боры: přímé/nepřímé/všeobecné volbyпрямы́е/ко́свенные/всео́бщие вы́боры

ко́свенный: nepřímá řečко́свенная речь

рейс: přímá linkaпрямо́й рейс

родство́: přímý/vzdálený příbuzenský vztahродство́ по прямо́й/боково́й ли́нии

эфи́р: přímý přenos v TV ap.прямо́й эфи́р

přímý: geom. přímý úhelпрямо́й у́гол