Hlavní obsah

přímý

Přídavné jméno

  1. (rovný) прямо́й, ро́вныйgeom. přímý úhelпрямо́й у́гол
  2. (vzpřímený) держа́вшийся пря́моbot. прямостоя́щий
  3. (bez prostřednictví) прямо́й, непосре́дственный(spojení ap.) беспереса́дочныйdopr. přímé spojeníпрямо́е сообще́ниеdopr. přímý vlakпрямо́й/сквозно́й по́ездmat. přímá úměrnostпряма́я пропорциона́льностьpráv. přímý důkazпрямо́е доказа́тельствоling. přímá řečпряма́я речь
  4. (upřímný, otevřený) прямо́й, открове́нный, чистосерде́чный

Vyskytuje se v

důkaz: nepřímé/přímé důkazyко́свенные/прямы́е ули́ки

nepřímý: nepřímý důkazко́свенное доказа́тельство

nepřímý: ling. nepřímá řečко́свенная речь

nepřímý: mat. nepřímá úměrnostобра́тная пропорциона́льность

přenos: přímý přenos v televiziпряма́я переда́ча, прямо́й эфи́р

řeč: přímá/nepřímá řečпряма́я/ко́свенная речь

úměra: přímá/nepřímá úměraпряма́я/непряма́я пропо́рция

vstřikování: motor. přímé vstřikováníпрямо́е впры́скивание

nadřízený: přímý nadřízenýнепосре́дственный нача́льник

přenášet: přenášet zápas v přímém vysíláníтрансли́ровать матч в прямо́м эфи́ре

přenos: v přímém přenosuв прямо́м эфи́ре

zásah: přímý zásahпрямо́е попада́ние, накры́тие це́ли

дополне́ние: прямо́е/ко́свенное дополнениеpřímý/nepřímý předmět

прямо́й: пряма́я ли́нияpřímá linie u následnictví

разно́сный: разно́сная торго́вляpřímý prodej

сквозно́й: сквозно́е сообще́ниеpřímé spojení

ули́ка: прямы́е ули́киpřímé důkazy

ули́ка: ко́свенные ули́киnepřímé důkazy

вы́боры: прямы́е/ко́свенные/всео́бщие вы́борыpřímé/nepřímé/všeobecné volby

ко́свенный: ко́свенная речьnepřímá řeč

рейс: прямо́й рейсpřímá linka

родство́: родство́ по прямо́й/боково́й ли́нииpřímý/vzdálený příbuzenský vztah

трансля́ция: пряма́я трансля́цияpřímý přenos

эфи́р: прямо́й эфи́рpřímý přenos v TV ap.