Hlavní obsah

vlas

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (lidský) во́лос
  2. vlasy (kštice) во́лосыvytahat za vlasyсхвати́ть за во́лосыmastné/suché/normální vlasyжи́рные/сухи́е/норма́льные во́лосыobarvené/odbarvené vlasyокра́шенные/обесцве́ченные во́лосы
  3. (chlup) во́лос

Vyskytuje se v

barva: кра́ска для воло́сbarva na vlasy

skřipec: краб (для воло́с)skřipec na vlasy

slaměný: соло́менные во́лосыslaměné vlasy žluté jako sláma

stát: Во́лосы ды́бом стоя́т.Vlasy stojí hrůzou.

stejný: точь-в-то́чь, то́чно тако́й жеna vlas stejný

uhel: у́гольные во́лосы, во́лосы чёрные как смоль/у́гольvlasy černé jako uhel

žehlička: выпрями́тель для воло́сžehlička na vlasy

barvit: кра́сить во́лосыbarvit si vlasy

dělat: де́лать причёскуdělat komu vlasy

gel: гель для воло́сgel na vlasy

havraní: воро́ные во́лосыhavraní vlasy

ježek: во́лосы ёжиком/бо́брикомvlasy na ježka

koneček: секу́щиеся ко́нчики воло́сroztřepené konečky vlasů

krákat: таска́ть за во́лосыkrákat za vlasy

mašle: ле́нта в волоса́хmašle ve vlasech

nabarvit: покра́сить/вы́красить во́лосыnabarvit si vlasy

nalakovat: сбры́знуть во́лосы ла́комnalakovat vlasy

natočit: накрути́ть во́лосы на бигуди́natočit vlasy na natáčky

popelavý: пе́пельный цвет воло́сvlasy popelavé barvy

přitáhnout: притяну́ть за во́лосыpřitáhnout za vlasy

roztřepený: секу́щиеся ко́нчики воло́сroztřepené konečky vlasů

spona: зако́лка для воло́с/га́лстукаspona do vlasů/kravaty

střih: коро́ткая стри́жка воло́сkrátký střih vlasů

tužidlo: мусс, пе́нка (для воло́с)tužidlo na vlasy

ulízaný: прили́занные во́лосыulízané vlasy

vlnitý: вью́щиеся во́лосыvlnité vlasy

vysoušeč: фенvysoušeč vlasů

zrzavý: ры́жие во́лосыzrzavé vlasy

rvát: рвать на себе́ во́лосыrvát si vlasy

vjet: вцепи́ться друг дру́гу в во́лосыvjet si do vlasů

zkřivit: па́льцем не тро́нуть когоnezkřivit komu ani vlas na hlavě

во́лос: дли́нные/коро́ткие во́лосыdlouhé/krátké vlasy

накладно́й: накладны́е во́лосыparuka, falešné vlasy

гель: гель для воло́сgel na vlasy

кудря́вый: кудря́вые во́лосыkudrnaté vlasy

нарасти́ть: нарасти́ть во́лосыprodloužit vlasy

подре́зать: подре́зать во́лосыzastřihnout vlasy

прямо́й: прямы́е во́лосыrovné vlasy

ды́бом: У меня́ во́лосы встаю́т ды́бом.Vstávají mi vlasy na hlavě.

хвата́ться: хвата́ться за го́ловуchytat se za hlavu, rvát si vlasy

vlas: схвати́ть за во́лосыvytahat za vlasy