Hlavní obsah

vlas

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (lidský) во́лос
  2. vlasy (kštice) во́лосыvytahat za vlasyсхвати́ть за во́лосыmastné/suché/normální vlasyжи́рные/сухи́е/норма́льные во́лосыobarvené/odbarvené vlasyокра́шенные/обесцве́ченные во́лосы
  3. (chlup) во́лос

Vyskytuje se v

barva: barva na vlasyкра́ска для воло́с

skřipec: skřipec na vlasyкраб (для воло́с)

slaměný: slaměné vlasy žluté jako slámaсоло́менные во́лосы

stát: Vlasy stojí hrůzou.Во́лосы ды́бом стоя́т.

stejný: na vlas stejnýточь-в-то́чь, то́чно тако́й же

uhel: vlasy černé jako uhelу́гольные во́лосы, во́лосы чёрные как смоль/у́голь

žehlička: žehlička na vlasyвыпрями́тель для воло́с

barvit: barvit si vlasyкра́сить во́лосы

dělat: dělat komu vlasyде́лать причёску

gel: gel na vlasyгель для воло́с

havraní: havraní vlasyворо́ные во́лосы

ježek: vlasy na ježkaво́лосы ёжиком/бо́бриком

koneček: roztřepené konečky vlasůсеку́щиеся ко́нчики воло́с

krákat: krákat za vlasyтаска́ть за во́лосы

mašle: mašle ve vlasechле́нта в волоса́х

nabarvit: nabarvit si vlasyпокра́сить/вы́красить во́лосы

nalakovat: nalakovat vlasyсбры́знуть во́лосы ла́ком

natočit: natočit vlasy na natáčkyнакрути́ть во́лосы на бигуди́

popelavý: vlasy popelavé barvyпе́пельный цвет воло́с

přitáhnout: přitáhnout za vlasyпритяну́ть за во́лосы

roztřepený: roztřepené konečky vlasůсеку́щиеся ко́нчики воло́с

spona: spona do vlasů/kravatyзако́лка для воло́с/га́лстука

střih: krátký střih vlasůкоро́ткая стри́жка воло́с

tužidlo: tužidlo na vlasyмусс, пе́нка (для воло́с)

ulízaný: ulízané vlasyприли́занные во́лосы

vlnitý: vlnité vlasyвью́щиеся во́лосы

vysoušeč: vysoušeč vlasůфен

zrzavý: zrzavé vlasyры́жие во́лосы

rvát: rvát si vlasyрвать на себе́ во́лосы

vjet: vjet si do vlasůвцепи́ться друг дру́гу в во́лосы

zkřivit: nezkřivit komu ani vlas na hlavěпа́льцем не тро́нуть кого

во́лос: дли́нные/коро́ткие во́лосыdlouhé/krátké vlasy

во́лос: вью́щиеся/прямы́е во́лосыvlnité/rovné vlasy

во́лос: жи́рные/сухи́е/норма́льные во́лосыmastné/suché/normální vlasy

во́лос: окра́шенные/обесцве́ченные во́лосыobarvené/odbarvené vlasy

во́лос: мя́гкие/густы́е во́лосыjemné/husté vlasy

во́лос: во́лосы с про́седьюprošedivělé vlasy

накладно́й: накладны́е во́лосыparuka, falešné vlasy

во́лос: во́лосы бо́брикомvlasy na ježka, ježek o účesu

гель: гель для воло́сgel na vlasy

кудря́вый: кудря́вые во́лосыkudrnaté vlasy

нарасти́ть: нарасти́ть во́лосыprodloužit vlasy

подре́зать: подре́зать во́лосыzastřihnout vlasy

прямо́й: прямы́е во́лосыrovné vlasy

ды́бом: У меня́ во́лосы встаю́т ды́бом.Vstávají mi vlasy na hlavě.

хвата́ться: хвата́ться за го́ловуchytat se za hlavu, rvát si vlasy