Hlavní obsah

vlna

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (na hladině) волна́(vysoká) вал
  2. (co má tvar vlny) волна́
  3. (vlnění) волна́tlaková vlnaуда́рная волна́dlouhé/krátké (rádiové) vlnyдли́нные/коро́ткие во́лны

Vyskytuje se v

dřevitý: древе́сная шерстьdřevitá vlna

krátký: коро́ткие во́лныtech. krátké vlny

povodňový: волна́ наводне́нияhydr. povodňová vlna

rádiový: радиово́лныrádiové vlny

tlakový: волна́ давле́нияtlaková vlna

velmi: ультракоро́ткие во́лныvelmi krátké vlny

seizmický: сейсми́ческие во́лныseizmické vlny

дли́нный: дли́нные во́лныdlouhé vlny

коро́ткий: коро́ткие во́лныkrátké (rádiové) vlny

уда́рный: уда́рная волна́tlaková vlna

древе́сный: древе́сная стру́жка/шерстьdřevitá vlna

vlna: уда́рная волна́tlaková vlna