Hlavní obsah

пова́диться

Vyskytuje se v

pečený: Je u nás pečený vařený.Пова́дился к нам ходи́ть.

vařený: Je u nás pečený vařený.Пова́дился к нам ходи́ть.

пова́диться: Je u nás pečený vařený.Пова́дился к нам ходи́ть.