Hlavní obsah

широ́кий

Přídavné jméno-ая, -ое; -о́к, -ока́, -о́ко/-око́; ши́ре; широча́йший

  1. жить на широ́кую но́гу žít na vysoké noze

Vyskytuje se v

поперёк: поперёк себя́ ши́реširší než delší kdo

карма́н: широ́кий карма́н у когоbohatý, velkorysý člověk, žádný skrblík

колея́: у́зкая/широ́кая колея́úzkorozchodná/širokorozchodná kolej

потребле́ние: това́ры широ́кого потребле́нияspotřební zboží

горизо́нт: открыва́ется широ́кий горизо́нтotevírá se široký rozhled

скула́: широ́кие/вы́пуклые ску́лыširoké/vysedlé lícní kosti

това́р: това́ры широ́кого потребле́нияspotřební zboží

kolej: úzkorozchodná/širokorozchodná kolejу́зкая/широ́кая колея́

spotřební: spotřební zbožíширпотре́б, това́ры широ́кого потребле́ния, потреби́тельские това́ры

spotřební: spotřební průmyslпроизво́дство това́ров широ́кого потребле́ния

široko: široko daleko znám(ý)широко́ изве́стный

široký: široký úsměvширо́кая улы́бка

široký: široké pole působnostiширо́кое по́ле де́ятельности

zboží: spotřební zbožíтова́р широ́кого потребле́ния

hojný: hojná účastширо́кое уча́стие

konzumní: konzumní zbožíтова́ры широ́кого потребле́ния

široký: široká ramenaширо́кие пле́чи

široký: široký výběrширо́кий вы́бор

škála: široká škála výrobkůширо́кая га́мма изде́лий

úsměv: široký úsměvширо́кая улы́бка

výběr: velký výběrбольшо́й вы́бор, широ́кий ассортиме́нт