Hlavní obsah

dopustit se

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

loupež: соверши́ть грабёжdopustit se loupeže

zločin: соверши́ть преступле́ниеdopustit se zločinu

zrada: соверши́ть изме́нуdopustit se zrady

dopustit se: учини́ть/соверши́ть наси́лиеdopustit se násilí