Hlavní obsah

prominutí

Podstatné jméno, rod střední

  1. (odpuštění provinění) проще́ние, извине́ние(hříchů ap.) отпуще́ниеProsím o prominutí.Прошу́ проще́ния.s prominutímизвини́те
  2. (odpuštění povinnosti) освобожде́ниеpráv. prominutí trestuосвобожде́ние от наказа́ния, поми́лование

Vyskytuje se v

obtěžovat: Promiňte, že vás obtěžuji.Извини́те за беспоко́йство.

omyl: Promiňte, to je omyl. při telefonováníИзвини́те, я оши́бся но́мером.

prominutí: s prominutímизвини́те

prosit: Prosím o prominutí.Прошу́ извине́ния/проще́ния., Извиня́юсь.

rušit: Promiňte, že vás ruším.Извиня́юсь за беспоко́йство.

strašně: Promiňte, strašně spěchám.Извини́те, я о́чень спешу́.

vyrušit: Promiňte, že jsem vás vyrušil.Извини́те, что я вам помеша́л.

vyrušovat: Promiňte, že vás vyrušuji.Прости́те за беспоко́йство.

zadaný: Promiňte, ale tento stůl je zadaný.Извини́те, но э́тот сто́лик за́нят.

žádat: žádat o prominutíпроси́ть проще́ния

povolit: přen. Promiňte, povolily mi nervy.Прости́те, у меня́ не́рвы сда́ли.

prominout: Promiň(te)!Извини́(те)., Прости́(те)!