Hlavní obsah

strašně

Vyskytuje se v

nerad: Strašně nerad vařím.Я о́чень не люблю́ гото́вить.

strašný: Mám strašnou žízeň.Мне стра́шно хо́чется пить.

utahaný: Jsem strašně utahaný.Я о́чень си́льно уста́л.

vzít: Strašně ho to vzalo.Его́ э́то о́чень (за)тро́нуло.

жа́рко: Dnes je strašně teplo.Сего́дня о́чень жа́рко.

расхо́довать: To auto strašně žere.Э́та маши́на сли́шком мно́го расхо́дует.

черто́вски: strašně podobnýчерто́вски похо́ж

разби́тый: cítit se celý rozlámaný, být strašně unavenýчу́вствовать себя́ разби́тым

срам: To je průšvih!, To je strašná ostuda!Стыд и срам!

strašně: Promiňte, strašně spěchám.Извини́те, я о́чень спешу́.