Hlavní obsah

rušit

Vyskytuje se v

беспоко́ить: Nerušit, prosím.Прошу́ не беспоко́ить.

оста́вить: nechat koho na pokoji, nerušit kohoоста́вить кого в поко́е

rušit: Nerušte!Не меша́йте!