Hlavní obsah

оста́вить

Vyskytuje se v

произво́л: nechat koho napospas osuduна произво́л судьбы́ оста́вить кого

руба́шка: přivést na mizinu koho, připravit o všechno kohoоста́вить в одно́й руба́шке кого

внима́ние: nechat bez povšimnutíоста́вить кого без внима́ния

поко́й: nechat koho na pokoji, dát komu pokojоста́вить кого в поко́е

ка́мень: nenechat kámen na kameniка́мня на ка́мне не оста́вить от чего

nechat: nechat si co na horší časyоста́вить что на чёрный день

pokoj: Nechej ho na pokoji.Оста́вь его́ в поко́е.

stopa: zanechat/zahladit stopyоста́вить/замести́ следы́

dozor: nechat děti bez dozoruоста́вить дете́й без присмо́тра

: Dej mi pokoj!Оста́вь меня́ в поко́е!

klid: Nech mě v klidu.Оста́вь меня́ в поко́е.

napospas: nechat koho/co napospas osuduоста́вить кого/что на произво́л судьбы́

odložit: odložit práci na zítřekоста́вить рабо́ту на за́втра

ponechat: ponechat v platnostiоста́вить в си́ле

přerušit: přerušit kariéru herceоста́вить карье́ру актёра

recepce: Klíč nechejte na recepci.Ключ оста́вьте у администра́тора.

rezerva: nechat co v rezervěоста́вить что в резе́рве

vyhradit si: vyhradit si právo na coоста́вить за собо́й пра́во на что

vyklidit: vyklidit poziceоста́вить пози́ции

vzkaz: nechat komu vzkazоста́вить кому запи́ску

zanechat: zanechat velký dojemоста́вить си́льное впечатле́ние

závěť: zemřít bez závětiумере́ть, не оста́вив завеща́ния

cavyky: Nedělej cavyky!Не церемо́нься!, Оста́вь свои́ церемо́нии!

dát: Dej mi pokoj!Оста́вь меня́ в поко́е!

klobouk: Strč si to za klobouk!Оста́вь себе́ на па́мять!

odpověď: nezůstat dlužen odpověď komuне оста́вить кого без отве́та

poznámka: nechat co bez poznámkyоста́вить что без замеча́ния

pro: Ty rady si nech pro sebe.Свои́ сове́ты оста́вь (при) себе́!

předehnat: předehnat kohoоста́вить позади́ кого

rybník: vypálit komu rybníkоста́вить кого с но́сом

vrátka: nechávat si zadní vrátka (otevřená)оста́вить себе́ лазе́йку

vytřít: vytřít zrak komuперехитри́ть, оста́вить с но́сом кого

zadní: nechat otevřená zadní vrátkaоста́вить лазе́йку

zásoba: nechat si v zásobě coоста́вить в резе́рве что

zítra: Zítra je taky den.Дава́й, оста́вим на за́втра!

оста́вить: nechat otázku otevřenouоста́вить вопро́с откры́тым