Hlavní obsah

další

Vyskytuje se v

zastávka: Вы́йдем на сле́дующей остано́вке.Vystoupíme na další zastávce.

про́чий: и про́чееa další při vypočítávání

бо́льше: Бо́льше нет вопро́сов?Další otázky nejsou?

сле́дующий: Сле́дующий, пожа́луйста!Další, prosím!

další: Пожа́луйста сле́дующий!Další prosím!