Hlavní obsah

příští

Vyskytuje se v

měsíc: začátkem/koncem příštího měsíceв нача́ле/конце́ сле́дующего ме́сяца

odkládat: Rozhodnutí se odkládá na příští rok.Реше́ние откла́дывается на сле́дующий год.

rok: letošní/loňský/příští rokэ́тот/про́шлый/бу́дущий год

týden: minulý/tento/příští týdenна про́шлой/э́той/сле́дующей неде́ле

vysednout: Vysedněte na příští zastávce.Сойди́те на сле́дующей остано́вке.

бу́дущий: příští měsícбу́дущий ме́сяц

гряду́щий: v příštích letechв гряду́щие го́ды

на: schůzka příští týdenвстре́ча на бу́дущей неде́ле

příští: příští týdenна сле́дующей неде́ле