Hlavní obsah

příští

Vyskytuje se v

měsíc: в нача́ле/конце́ сле́дующего ме́сяцаzačátkem/koncem příštího měsíce

odkládat: Реше́ние откла́дывается на сле́дующий год.Rozhodnutí se odkládá na příští rok.

rok: э́тот/про́шлый/бу́дущий годletošní/loňský/příští rok

týden: на про́шлой/э́той/сле́дующей неде́леminulý/tento/příští týden

vysednout: Сойди́те на сле́дующей остано́вке.Vysedněte na příští zastávce.

бу́дущий: бу́дущий ме́сяцpříští měsíc

гряду́щий: в гряду́щие го́дыv příštích letech

на: встре́ча на бу́дущей неде́леschůzka příští týden

příští: ждать, что пока́жет бу́дущееočekávat věci příští