Hlavní obsah

další

Vyskytuje se v

zastávka: Vystoupíme na další zastávce.Вы́йдем на сле́дующей остано́вке.

про́чий: a další při vypočítáváníи про́чее

бо́льше: Další otázky nejsou?Бо́льше нет вопро́сов?

сле́дующий: Další, prosím!Сле́дующий, пожа́луйста!

další: Další prosím!Пожа́луйста сле́дующий!