Hlavní obsah

vážný

Přídavné jméno

  1. (neveselý) серьёзныйvážný člověkсерьёзный челове́к
  2. (zasmušilý, smutný) серьёзный, гру́стный
  3. (závažný, podstatný) серьёзный, ва́жный(argument ap.) весо́мыйvážné potížeсерьёзные тру́дности
  4. (kritický) тяжёлый, крити́ческий, опа́сныйvážná nemocтяжёлая боле́зньvážná situaceкрити́ческое положе́ние, драмати́ческая ситуа́ция
  5. (opravdový, skutečný) серьёзный, настоя́щийvážná hudbaсерьёзная му́зыка

Vyskytuje se v

hudba: класси́ческая му́зыкаvážná hudba

důvod: по уважи́тельным причи́намz vážných důvodů

nehoda: Мы попа́ли в серьёзное ДТП.Měli jsme vážnou nehodu.

возраже́ние: ве́ское возраже́ниеvážná námitka

филосо́фский: говори́ть с филосо́фским ви́домmluvit s vážnou tváří

vážný: серьёзная му́зыкаvážná hudba