Hlavní obsah

kov

Podstatné jméno, rod mužský

  • мета́ллlehké/těžké/barevné kovyлёгкие/тяжёлые/цветны́е мета́ллыdetektor kovůметаллодете́ктор

Vyskytuje se v

alkalický: щелочно́й мета́ллalkalický kov

barevný: цветны́е мета́ллыbarevné kovy

detektor: металлодете́кторdetektor kovů

těžký: тяжёлые мета́ллыtěžké kovy

ušlechtilý: благоро́дные мета́ллыušlechtilé kovy

vzácný: драгоце́нные мета́ллыchem. vzácné kovy

hledač: металлоиска́тель, металлодете́кторhledač kovů

obrábění: металлообрабо́ткаobrábění kovů

rýt: ре́зать по де́реву/стеклу́/мета́ллуrýt do dřeva/skla/kovu

válcovat: ката́ть мета́ллválcovat kov

vodivost: проводи́мость мета́лловvodivost kovů

мета́лл: жёлтый мета́ллžlutý kov zlato

пла́вкий: пла́вкий мета́ллtavný kov

проби́рный: проби́рная пала́таpuncovní úřad, zkušebna pro drahé kovy

ре́дкий: ре́дкие мета́ллыvzácné kovy

kov: лёгкие/тяжёлые/цветны́е мета́ллыlehké/těžké/barevné kovy