Hlavní obsah

vážný

Přídavné jméno

  1. (neveselý) серьёзныйvážný člověkсерьёзный челове́к
  2. (zasmušilý, smutný) серьёзный, гру́стный
  3. (závažný, podstatný) серьёзный, ва́жный(argument ap.) весо́мыйvážné potížeсерьёзные тру́дности
  4. (kritický) тяжёлый, крити́ческий, опа́сныйvážná nemocтяжёлая боле́зньvážná situaceкрити́ческое положе́ние, драмати́ческая ситуа́ция
  5. (opravdový, skutečný) серьёзный, настоя́щийvážná hudbaсерьёзная му́зыка

Vyskytuje se v

hudba: vážná hudbaкласси́ческая му́зыка

důvod: z vážných důvodůпо уважи́тельным причи́нам

nehoda: Měli jsme vážnou nehodu.Мы попа́ли в серьёзное ДТП.

возраже́ние: vážná námitkaве́ское возраже́ние

филосо́фский: mluvit s vážnou tváříговори́ть с филосо́фским ви́дом

vážný: vážná hudbaсерьёзная му́зыка