Hlavní obsah

промы́шленность

Podstatné jméno, rod ženský

  • průmyslдобыва́ющая/металлурги́ческая промы́шленностьtěžební/hutnický průmyslобраба́тывающая промы́шленностьzpracovatelský průmyslтяжёлая/лёгкая промы́шленностьtěžký/lehký průmyslмашинострои́тельная/вое́нная промы́шленностьstrojírenský/vojenský průmysl

Vyskytuje se v

ювели́рный: zlatnická výrobaювели́рная промы́шленность

промы́шленность: těžební/hutnický průmyslдобыва́ющая/металлурги́ческая промы́шленность

automobilový: automobilový průmyslавтомоби́льная промы́шленность

hutní: hutní průmyslметаллурги́ческая промы́шленность

lehký: lehký průmyslлёгкая промы́шленность

průmysl: ministerstvo průmyslu a obchoduМинисте́рство промы́шленности и торго́вли, Минпромто́рг

strojní: strojní průmyslмашинострои́тельная промы́шленность

těžký: těžký průmyslтяжёлая промы́шленность

gumárenský: gumárenský průmyslрези́новая промы́шленность

investice: investice do průmysluкапиталовложе́ния в промы́шленность

rozvíjet: rozvíjet průmyslразвива́ть промы́шленность

textilní: textilní průmyslтексти́льная промы́шленность

zbrojní: zbrojní průmyslоруже́йная промы́шленность

zpracovatelský: zpracovatelský průmyslобраба́тывающая промы́шленность

лёгкий: lehký průmyslлёгкая промы́шленность