Hlavní obsah

kde

Příslovce

  1. (v otázce na místo) гдеKde bydlíš?Где ты живёшь?Kde ses tu vzal?Как ты сюда́ попа́л?kde nic tu nicчего́ нет, того́ нет
  2. (rozvití určení místa) где
  3. (vůbec někde) где

Vyskytuje se v

tu: zde - tam ap. ко́е-где, места́ми, то там - то тутtu - tam, kde - tu, tu - onde

dát se: Где то́лько бы́ло мо́жно.Kde se dalo.

bydlet: Где вы живёте?Kde bydlíte?

dovolená: Где вы бы́ли в о́тпуске?Kde jste byli na dovolené?

narodit se: Где ты роди́лся?Kde ses narodil?

přesednout: Где мне на́до сде́лать переса́дку?Kde mám přesednout?

setkat se: Где мы встре́тимся?Kde se setkáme?

trčet: Где вы застря́ли?Kde trčíte?

váznout: В чём заде́ржка?hovor. Kde to vázne?

vězet: Где ты застря́л?, Где ты пропада́л?Kde vězíš?

smrt: На нет и суда́ нет.Kde nic není, ani smrt nebere.

vzít se: Отку́да ни возьми́сь...Kde se vzal, tu se vzal...

ни: отку́да ни возьми́сьkde se vzal, tu se vzal

у́лица: оказа́ться на у́лицеoctnout se na ulici, nemít kde bydlet

возни́кнуть: Отку́да ты возни́к?Kde ses tu vzal?

где: Где вы рабо́таете?Kde pracujete?

подсказа́ть: Вы мне не подска́жете, где вокза́л?Nevíte, kde je divadlo?

узна́ть: узна́ть, как пройти́ к вокза́луzjistit, kde je nádraží

нет: На нет и суда́ нет.Kde nic není, ani smrt nebere.

раздобы́ть: Где бы мне де́нег раздобы́ть?Kde bych tak sehnal peníze?

kde: чего́ нет, того́ нетkde nic tu nic