Hlavní obsah

dobré

Vyskytuje se v

den: До́брый день., Здра́вствуйте.Dobrý den.

dobrý: быть в хоро́шем настрое́нииmít dobrou náladu

duše: до́брая душа́dobrá duše

chuť: Прия́тного аппети́та!Dobrou chuť!

chutnání: Прия́тного аппети́та!Dobré chutnání!

i: в ра́достях и печа́ляхv dobrém i zlém

noc: Споко́йной но́чи!Dobrou noc!

odpoledne: До́брый день.Dobré odpoledne.

počkat: погоди́ть до лу́чших времёнpočkat (si) na lepší časy

případ: в лу́чшем/ху́дшем слу́чаеv nejlepším/nejhorším případě

ráno: до́брое у́троdobré ráno

večer: До́брый ве́чер.Dobrý večer. pozdrav

všechen, všechna, všechno: Всего́ хоро́шего!Všechno nejlepší!

známý: хоро́ший/ста́рый знако́мыйdobrý/starý známý

daleko: Э́то намно́го лу́чше.Je to daleko lepší.

dojem: произвести́ хоро́шее впечатле́ниеudělat dobrý dojem

jitro: До́брое у́тро!Dobré jitro!

jméno: по́льзоваться хоро́шей/дурно́й репута́циейmít dobré/špatné jméno

kondice: быть в хоро́шей фо́рмеbýt v dobré kondici

lepší: Он лу́чше меня́.Je lepší než já.

mít: хорошо́ зараба́тыватьmít dobrý plat

narozeniny: Поздравля́ю с днём рожде́ния!, Всего́ хоро́шего!Všechno nejlepší k narozeninám.

nést: Я приношу́ вам хоро́шие изве́стия.Nesu vám dobré zprávy.

obrat: переме́на к лу́чшему, поворо́т к лу́чшемуobrat k lepšímu

obrátit se: Всё обернётся к лу́чшему.Vše se v dobré obrátí.

papání: вку́сное ку́шаньеdobré papání

patřit: принадлежа́ть к числу́ лу́чших ученико́вpatřit k nejlepším žákům

pověst: име́ть хоро́шую/дурну́ю репута́циюmít dobrou/špatnou pověst

přání: наилу́чшие пожела́нияpřání všeho nejlepšího

rada: дать кому хоро́ший сове́тdát komu dobrou radu

rozejít se: разойти́сь по хоро́шемуrozejít se v dobrém

ruka: отда́ть в хоро́шие ру́киdát do dobrých rukou

smysl: в по́лном/хоро́шем/у́зком смы́сле сло́ваv pravém/dobrém/užším smyslu slova

špinit: поро́чить чьё до́брое и́мяšpinit čí dobré jméno

ukázat: прояви́ть до́брую во́лю/свои́ чу́встваukázat dobrou vůli/své city

úmysl: хоро́шие наме́ренияdobré úmysly

věštit: Э́то не предвеща́ет/не сули́т ничего́ хоро́шего.To nevěští nic dobrého.

viditelnost: хоро́шая/плоха́я/нулева́я ви́димостьdobrá/špatná/nulová viditelnost

vlastnost: хоро́шие ка́чества челове́каdobré lidské vlastnosti

zapomenout: забы́ть хоро́шее воспита́ниеzapomenout na dobré vychování

změna: переме́ны/измене́ния к лу́чшему/ху́дшемуzměny k lepšímu/horšímu

znamení: Э́то к добру́.To je dobré znamení.

blýskat (se): Де́ло идёт на попра́вку.Blýská se na lepší časy.

čas: ста́рое до́брое вре́мяstaré dobré časy

do: Бог тро́ицу лю́бит.Do třetice všeho dobrého.

kde: медве́жий у́голmísto, kde lišky dávají dobrou noc

nad, nade: До́брый сове́т доро́же зо́лота.Dobrá rada nad zlato.

něco: Лу́чше ма́ло чем ничего́.Lepší něco než nic.

nuže: ну, хорошо́/ла́дноnuže dobrá

pálit: С жи́ру бе́сится.Pálí ho dobré bydlo.

rozmar: быть в хоро́шем/плохо́м настрое́нииbýt v dobrém/ špatném rozmaru

svědomí: не за страх, а за со́вестьpodle svého nejlepšího vědomí a svědomí

třetice: бог тро́ицу лю́битdo třetice všeho dobrého

ukázat se: показа́ть себя́ в лу́чшем све́теukázat se v lepším světle

vědomí: не за страх, а за со́вестьpodle nejlepšího vědomí a svědomí

věk: в лу́чшем во́зрастеv nejlepším věku

dobré: по-хоро́шемуpo dobrém

vespolek: До́брое у́тро всем!Dobré ráno vespolek!

víra: в по́лной уве́ренностиv dobré víře

zlato: Ка́ждый сове́т на вес зо́лота.Dobrá rada nad zlato.

zlé: Во вся́ком плохо́м есть хоро́шее.Všechno zlé je na něco dobré.

добро́: помина́ть добро́мvzpomínat v dobrém

лад: Де́ло пошло́ на лад.Je to na dobré cestě.

недорого́й: за недорогу́ю це́нуza dobrou cenu

ночь: Споко́йной но́чи!Dobrou noc!

пожела́ние: наилу́чшие пожела́нияpřání všeho nejlepšího

поздравля́ть: Поздравля́ю!Všechno nejlepší!, Blahopřeji!

похожде́ние: Похожде́ния бра́вого солда́та Шве́йкаOsudy dobrého vojáka Švejka

раке́тка: пе́рвая раке́тка ми́раnejlepší tenista/tenistka na světě

аппети́т: Прия́тного аппети́та!Dobrou chuť!

блю́до: вку́сное блю́доdobré jídlo

вку́сно: О́чень вку́сно!Moc dobré!, To je dobrota!

вку́сный: вку́сный обе́дdobrý oběd

воспита́ние: хоро́шее воспита́ниеkvalitní výchova, dobré vychování

из: лу́чший из всехnejlepší ze všech

побалова́ть: побалова́ть себя́ вку́сным ко́феdopřát si dobrou kávu

пра́здник: С пра́здником!Všechno nejlepší! k státnímu svátku

прийти́: прийти́ в хоро́шее настрое́ниеdostat dobrou náladu

рожде́ние: С днём рожде́ния!Všechno nejlepší k narozeninám!

са́мый: са́мый хоро́шийnejlepší

ты́сяча: в ты́сячу раз лу́чшеtisíckrát lepší

друг: Не име́й сто рубле́й, а име́й сто друзе́й.Je lepší mít sto přátel než sto rublů.

жир: с жи́ру бе́ситсяpálí ho dobré bydlo

ка́рта: Ему́ и ка́рты в ру́ки.V tom se vyzná (nejlíp ze všech)., Na to je nejlepší.

конча́ться: Всё хорошо́, что хорошо́ конча́ется.Konec dobrý, všechno dobré.

но́вость: Отсу́тствие новосте́й уже́ хоро́шая но́вость.Žádná zpráva - dobrá zpráva.

поле́зно: поле́зно знатьje dobré vědět

сли́вки: снима́ть сли́вкиsbírat smetanu, přen.,iron. vybírat si to nejlepší

со́весть: поступи́ть по со́вестиjednat podle svého (nejlepšího) svědomí

споко́йный: Споко́йной но́чи!Dobrou noc!

хоро́ший: Всё хорошо́, что хорошо́ конча́ется.Konec dobrý, všechno dobré.

ху́до: Нет ху́да без добра́.Všechno zlé je k něčemu dobré.