Hlavní obsah

dobrý

Přídavné jméno

  1. (řádný, ušlechtilý) хоро́ший, до́брыйdo dobrých rukouв хоро́шие ру́киJe to dobrý člověk.Он хоро́ший челове́к.
  2. (splňující určité požadavky) хоро́шийDávej dobrý pozor.Смотри́ как сле́дует.
  3. (hodnotný, kvalitní) хоро́ший, ка́чественный
  4. (bezchybný) хоро́ший, безоши́бочный
  5. (užitečný, výhodný) хоро́ший, поле́зный
  6. (postačující, dostatečný) хоро́ший, вполне́ досто́йный
  7. (laskavý, hodný) хоро́ший, до́брыйMá dobré srdce.У неё до́брое/мя́гкое се́рдце.
  8. (příznivý) до́брый, хоро́шийmít dobrou náladuбыть в хоро́шем настрое́нииDobrou chuť!Прия́тного аппети́та!Dobrý den!До́брый день!Dobré ráno!До́брое у́тро!Dobrou noc!Споко́йной но́чи!v dobrémпо-хоро́шему, полюбо́вно

Vyskytuje se v

den: До́брый день., Здра́вствуйте.Dobrý den.

dobré: по-хоро́шемуpo dobrém

duše: до́брая душа́dobrá duše

chuť: Прия́тного аппети́та!Dobrou chuť!

chutnání: Прия́тного аппети́та!Dobré chutnání!

i: в ра́достях и печа́ляхv dobrém i zlém

noc: Споко́йной но́чи!Dobrou noc!

odpoledne: До́брый день.Dobré odpoledne.

počkat: погоди́ть до лу́чших времёнpočkat (si) na lepší časy

případ: в лу́чшем/ху́дшем слу́чаеv nejlepším/nejhorším případě

ráno: до́брое у́троdobré ráno

večer: До́брый ве́чер.Dobrý večer. pozdrav

všechen, všechna, všechno: Всего́ хоро́шего!Všechno nejlepší!

známý: хоро́ший/ста́рый знако́мыйdobrý/starý známý

daleko: Э́то намно́го лу́чше.Je to daleko lepší.

dojem: произвести́ хоро́шее впечатле́ниеudělat dobrý dojem

jitro: До́брое у́тро!Dobré jitro!

jméno: по́льзоваться хоро́шей/дурно́й репута́циейmít dobré/špatné jméno

kondice: быть в хоро́шей фо́рмеbýt v dobré kondici

lepší: Он лу́чше меня́.Je lepší než já.

mít: хорошо́ зараба́тыватьmít dobrý plat

narozeniny: Поздравля́ю с днём рожде́ния!, Всего́ хоро́шего!Všechno nejlepší k narozeninám.

nést: Я приношу́ вам хоро́шие изве́стия.Nesu vám dobré zprávy.

obrat: переме́на к лу́чшему, поворо́т к лу́чшемуobrat k lepšímu

obrátit se: Всё обернётся к лу́чшему.Vše se v dobré obrátí.

papání: вку́сное ку́шаньеdobré papání

patřit: принадлежа́ть к числу́ лу́чших ученико́вpatřit k nejlepším žákům

pověst: име́ть хоро́шую/дурну́ю репута́циюmít dobrou/špatnou pověst

přání: наилу́чшие пожела́нияpřání všeho nejlepšího

rada: дать кому хоро́ший сове́тdát komu dobrou radu

rozejít se: разойти́сь по хоро́шемуrozejít se v dobrém

ruka: отда́ть в хоро́шие ру́киdát do dobrých rukou

smysl: в по́лном/хоро́шем/у́зком смы́сле сло́ваv pravém/dobrém/užším smyslu slova

špinit: поро́чить чьё до́брое и́мяšpinit čí dobré jméno

ukázat: прояви́ть до́брую во́лю/свои́ чу́встваukázat dobrou vůli/své city

úmysl: хоро́шие наме́ренияdobré úmysly

věštit: Э́то не предвеща́ет/не сули́т ничего́ хоро́шего.To nevěští nic dobrého.

viditelnost: хоро́шая/плоха́я/нулева́я ви́димостьdobrá/špatná/nulová viditelnost

vlastnost: хоро́шие ка́чества челове́каdobré lidské vlastnosti

zapomenout: забы́ть хоро́шее воспита́ниеzapomenout na dobré vychování

změna: переме́ны/измене́ния к лу́чшему/ху́дшемуzměny k lepšímu/horšímu

znamení: Э́то к добру́.To je dobré znamení.

blýskat (se): Де́ло идёт на попра́вку.Blýská se na lepší časy.

čas: ста́рое до́брое вре́мяstaré dobré časy

do: Бог тро́ицу лю́бит.Do třetice všeho dobrého.

kde: медве́жий у́голmísto, kde lišky dávají dobrou noc

nad, nade: До́брый сове́т доро́же зо́лота.Dobrá rada nad zlato.

něco: Лу́чше ма́ло чем ничего́.Lepší něco než nic.

nuže: ну, хорошо́/ла́дноnuže dobrá

pálit: С жи́ру бе́сится.Pálí ho dobré bydlo.

rozmar: быть в хоро́шем/плохо́м настрое́нииbýt v dobrém/ špatném rozmaru

svědomí: не за страх, а за со́вестьpodle svého nejlepšího vědomí a svědomí

třetice: бог тро́ицу лю́битdo třetice všeho dobrého

ukázat se: показа́ть себя́ в лу́чшем све́теukázat se v lepším světle

vědomí: не за страх, а за со́вестьpodle nejlepšího vědomí a svědomí

věk: в лу́чшем во́зрастеv nejlepším věku

vespolek: До́брое у́тро всем!Dobré ráno vespolek!

víra: в по́лной уве́ренностиv dobré víře

zlato: Ка́ждый сове́т на вес зо́лота.Dobrá rada nad zlato.

zlé: Во вся́ком плохо́м есть хоро́шее.Všechno zlé je na něco dobré.

zvuk: по́льзоваться хоро́шей репута́циейmít dobrý zvuk

добро́: помина́ть добро́мvzpomínat v dobrém

лад: Де́ло пошло́ на лад.Je to na dobré cestě.

недорого́й: за недорогу́ю це́нуza dobrou cenu

ночь: Споко́йной но́чи!Dobrou noc!

пожела́ние: наилу́чшие пожела́нияpřání všeho nejlepšího

поздравля́ть: Поздравля́ю!Všechno nejlepší!, Blahopřeji!

похожде́ние: Похожде́ния бра́вого солда́та Шве́йкаOsudy dobrého vojáka Švejka

раке́тка: пе́рвая раке́тка ми́раnejlepší tenista/tenistka na světě

аппети́т: Прия́тного аппети́та!Dobrou chuť!

блю́до: вку́сное блю́доdobré jídlo

вку́сно: О́чень вку́сно!Moc dobré!, To je dobrota!

вку́сный: вку́сный обе́дdobrý oběd

воспита́ние: хоро́шее воспита́ниеkvalitní výchova, dobré vychování

из: лу́чший из всехnejlepší ze všech

побалова́ть: побалова́ть себя́ вку́сным ко́феdopřát si dobrou kávu

пра́здник: С пра́здником!Všechno nejlepší! k státnímu svátku

прийти́: прийти́ в хоро́шее настрое́ниеdostat dobrou náladu

рожде́ние: С днём рожде́ния!Všechno nejlepší k narozeninám!

са́мый: са́мый хоро́шийnejlepší

ты́сяча: в ты́сячу раз лу́чшеtisíckrát lepší

друг: Не име́й сто рубле́й, а име́й сто друзе́й.Je lepší mít sto přátel než sto rublů.

жир: с жи́ру бе́ситсяpálí ho dobré bydlo

ка́рта: Ему́ и ка́рты в ру́ки.V tom se vyzná (nejlíp ze všech)., Na to je nejlepší.

конча́ться: Всё хорошо́, что хорошо́ конча́ется.Konec dobrý, všechno dobré.

но́вость: Отсу́тствие новосте́й уже́ хоро́шая но́вость.Žádná zpráva - dobrá zpráva.

поле́зно: поле́зно знатьje dobré vědět

сли́вки: снима́ть сли́вкиsbírat smetanu, přen.,iron. vybírat si to nejlepší

со́весть: поступи́ть по со́вестиjednat podle svého (nejlepšího) svědomí

споко́йный: Споко́йной но́чи!Dobrou noc!

хоро́ший: Всё хорошо́, что хорошо́ конча́ется.Konec dobrý, všechno dobré.

ху́до: Нет ху́да без добра́.Všechno zlé je k něčemu dobré.

dobrý: быть в хоро́шем настрое́нииmít dobrou náladu