Hlavní obsah

správný

Vyskytuje se v

správní: Nejvyšší správní soudВерхо́вный администрати́вный суд

správní: správní řízeníадминистрати́вные дела́

správní: správní radaадминистрати́вный сове́т, правле́ние

členění: územně-správní členěníадминистрати́вное деле́ние

heslo: nesprávné hesloневе́рный паро́ль

chlapík: prima/správný chlapíkсла́вный па́рень

nesprávný: nesprávná odpověďнепра́вильный отве́т

správní: správní budovaадминистрати́вное зда́ние

výpočet: správný/chybný výpočetпра́вильный/плохо́й расчёт

výslovnost: správná/zřetelná výslovnostпра́вильное/чёткое произноше́ние

konec: chytit věc za správný konecпра́вильно подойти́ к де́лу

рациона́льный: рациона́льное пита́ниеsprávná výživa

нала́живаться: жизнь нала́живаетсяživot se vrací do správných kolejí

пра́вильный: пра́вильное произноше́ниеsprávná výslovnost

путь: сби́ться с пути́sejít z cesty, ztratit správný směr

рост: что не по ро́стуco nesedí, nemá správnou velikost

э́тот: Сел не в э́тот ваго́н.Nasedl do nesprávného vagonu.

плечо́: го́лову на плеча́х име́тьmít hlavu na správném místě, chovat se rozumně