Hlavní obsah

heslo

Vyskytuje se v

přístupový: паро́ль (для) до́ступаpřístupové heslo

přihlašovací: и́мя и паро́ль (для) регистра́цииpřihlašovací jméno a heslo

slovníkový: слова́рная статья́slovníkové heslo

zadat: ввести́ паро́льzadat heslo

zadávat: вводи́ть паро́ль/ПИН-кодzadávat heslo/PIN

změna: сме́на паро́ляzměna hesla

вы́кинуть: вы́кинуть ло́зунгexpr. vytyčit heslo

логи́н: Введи́те логи́н и паро́ль.Napište uživatelské jméno a heslo.

ру́брика: предме́тная ру́брикаpředmětové heslo při vyhledávání

статья́: слова́рная статья́(slovníkové) heslo

heslo: неве́рный паро́льnesprávné heslo