Hlavní obsah

správný

Vyskytuje se v

správní: Nejvyšší správní soudВерхо́вный администрати́вный суд

členění: územně-správní členěníадминистрати́вное деле́ние

heslo: nesprávné hesloневе́рный паро́ль

chlapík: prima/správný chlapíkсла́вный па́рень

nesprávný: nesprávná odpověďнепра́вильный отве́т

výpočet: správný/chybný výpočetпра́вильный/плохо́й расчёт

výslovnost: správná/zřetelná výslovnostпра́вильное/чёткое произноше́ние

konec: chytit věc za správný konecпра́вильно подойти́ к де́лу

správný: správné řešení úkoluпра́вильное реше́ние зада́чи