Hlavní obsah

záporný

Přídavné jméno

  1. (číslo, veličina ap.) отрица́тельныйfyz. záporný nábojотрица́тельный заря́дmat. záporné čísloотрица́тельное число́
  2. (zamítavý) отрица́тельный, негати́вныйling. záporná větaотрица́тельное предложе́ние
  3. (nepřátelský) отрица́тельный, вражде́бный, неблагоприя́тный
  4. (špatný) отрица́тельный, плохо́й, негати́вный

Vyskytuje se v

číslo: kladné/záporné čísloположи́тельное/отрица́тельное число́

elektroda: záporná/kladná elektrodaотрица́тельный/положи́тельный электро́д

náboj: kladný/záporný nábojположи́тельный/отрица́тельный заря́д

postava: kladná/záporná postavaположи́тельный/отрица́тельный персона́ж

stránka: kladná/záporná stránka čehoположи́тельная/отрица́тельная сторона́ чего

vyřízení: záporné vyřízení žádostiотка́з в про́сьбе

отрица́тельный: záporná věta, věta se záporem отрица́тельное предложе́ние

záporný: fyz. záporný nábojотрица́тельный заря́д