Hlavní obsah

nepřátelský

Vyskytuje se v

pozdrav: s přátelským pozdravemс дру́жеским приве́том

zápas: přátelský zápasтова́рищеский/дру́жеский матч

atmosféra: v přátelské atmosféřeв дру́жеской обстано́вке

duch: v přátelském duchuпо-дру́жески

pěstovat: pěstovat přátelské stykyподде́рживать дру́жеские отноше́ния

prolomit: prolomit nepřátelskou obranuпрорва́ть оборо́ну врага́

přátelský: přátelské setkáníдру́жеская встре́ча

schůzka: přátelská schůzkaдру́жеская встре́ча

utkání: přátelské utkáníтова́рищеская встре́ча

území: nepřátelské územíтеррито́рия проти́вника

дру́жеский: mít přátelský vztah s kýmбыть в дру́жеских отноше́ниях с кем

ло́гово: nepřátelské doupěло́гово врага́

объя́тие: přátelská/horoucí/pevná objetíдру́жеские/жа́ркие/кре́пкие объя́тия

това́рищеский: přátelské utkáníтова́рищеский матч