Hlavní obsah

nepřítel

Vyskytuje se v

operovat: operovat v týlu nepříteleопери́ровать в тылу́ проти́вника

pobít: pobít všechny nepřáteleпоби́ть всех враго́в

porazit: porazit nepříteleразби́ть проти́вника/врага́

prodat se: prodat se nepřátelůmпрода́ться врага́м

pronásledovat: pronásledovat ustupujícího nepříteleгна́ться за отступа́ющим проти́вником

zarytý: zarytý nepřítelзакля́тый враг

закля́тый: úhlavní nepřítelзакля́тый враг

нажи́ть: nadělat si nepřáteleнажи́ть враго́в

защити́ть: ubránit město před nepřítelemзащити́ть го́род от врага́