Hlavní obsah

přátelský

Vyskytuje se v

pozdrav: с дру́жеским приве́томs přátelským pozdravem

zápas: това́рищеский/дру́жеский матчpřátelský zápas

atmosféra: в дру́жеской обстано́вкеv přátelské atmosféře

duch: по-дру́жескиv přátelském duchu

pěstovat: подде́рживать дру́жеские отноше́нияpěstovat přátelské styky

prolomit: прорва́ть оборо́ну врага́prolomit nepřátelskou obranu

schůzka: дру́жеская встре́чаpřátelská schůzka

utkání: това́рищеская встре́чаpřátelské utkání

území: террито́рия проти́вникаnepřátelské území

дру́жеский: быть в дру́жеских отноше́ниях с кемmít přátelský vztah s kým

ло́гово: ло́гово врага́nepřátelské doupě

объя́тие: дру́жеские/жа́ркие/кре́пкие объя́тияpřátelská/horoucí/pevná objetí

това́рищеский: това́рищеский матчpřátelské utkání

přátelský: дру́жеская встре́чаpřátelské setkání