Hlavní obsah

dobře

Příslovce

  1. (řádně, ušlechtile) хорошо́myslet to s kým dobřeжела́ть кому добра́
  2. (dovedně, řádně) хорошо́, прили́чноUmí dobře rusky.Хорошо́ зна́ет ру́сский язы́к.
  3. (vhodně pro daný účel) хорошо́, замеча́тельно
  4. (bezchybně) хорошо́, безоши́бочно
  5. (příznivě, příjemně, vhodně) хорошо́, прия́тноMějte se dobře!Всего́ хоро́шего!, Живи́те счастли́во!Dobře to dopadlo.Всё ко́нчилось хорошо́.Není mi dobře.Мне не по себе́.

Vyskytuje se v

a: коро́че говоря́zkrátka a dobře

den: До́брый день., Здра́вствуйте.Dobrý den.

dobré: по-хоро́шемуpo dobrém

duše: до́брая душа́dobrá duše

dvakrát: Мне не сли́шком хорошо́., Мне не по себе́.Není mi dvakrát dobře.

chuť: Прия́тного аппети́та!Dobrou chuť!

chutnání: Прия́тного аппети́та!Dobré chutnání!

i: в ра́достях и печа́ляхv dobrém i zlém

noc: Споко́йной но́чи!Dobrou noc!

odbyt: находи́ть хоро́ший сбытjít dobře na odbyt

odpoledne: До́брый день.Dobré odpoledne.

počkat: погоди́ть до лу́чших времёнpočkat (si) na lepší časy

případ: в лу́чшем/ху́дшем слу́чаеv nejlepším/nejhorším případě

ráno: до́брое у́троdobré ráno

večer: До́брый ве́чер.Dobrý večer. pozdrav

všechen, všechna, všechno: Всего́ хоро́шего!Všechno nejlepší!

bavit se: (Вам) хорошо́ повесели́ться!Dobře se bavte!

dál: Чем да́льше, тем лу́чше!Čím dál, tím líp!

daleko: Э́то намно́го лу́чше.Je to daleko lepší.

dobře: жела́ть кому добра́myslet to s kým dobře

dojem: произвести́ хоро́шее впечатле́ниеudělat dobrý dojem

dopadnout: Всё ко́нчилось хорошо́.Všechno dobře dopadlo.

jitro: До́брое у́тро!Dobré jitro!

jméno: по́льзоваться хоро́шей/дурно́й репута́циейmít dobré/špatné jméno

kondice: быть в хоро́шей фо́рмеbýt v dobré kondici

lépe: чем ра́ньше тем лу́чшеčím dřív, tím lépe

lepší: Он лу́чше меня́.Je lepší než já.

mít: хорошо́ зараба́тыватьmít dobrý plat

mít se: У меня́ всё хорошо́.Mám se dobře.

narozeniny: Поздравля́ю с днём рожде́ния!, Всего́ хоро́шего!Všechno nejlepší k narozeninám.

nést: Я приношу́ вам хоро́шие изве́стия.Nesu vám dobré zprávy.

obrat: переме́на к лу́чшему, поворо́т к лу́чшемуobrat k lepšímu

obrátit se: Всё обернётся к лу́чшему.Vše se v dobré obrátí.

optání: Как пожива́ете? Спаси́бо, хорошо́.Jak se máte? Děkuji za optání, dobře.

papání: вку́сное ку́шаньеdobré papání

patřit: принадлежа́ть к числу́ лу́чших ученико́вpatřit k nejlepším žákům

pověst: име́ть хоро́шую/дурну́ю репута́циюmít dobrou/špatnou pověst

prodejný: хо́дкий това́рdobře prodejné zboží

přání: наилу́чшие пожела́нияpřání všeho nejlepšího

rada: дать кому хоро́ший сове́тdát komu dobrou radu

rozejít se: разойти́сь по хоро́шемуrozejít se v dobrém

rozumět: Я его́ хорошо́ понима́ю.Dobře mu rozumím.

ruka: отда́ть в хоро́шие ру́киdát do dobrých rukou

smysl: в по́лном/хоро́шем/у́зком смы́сле сло́ваv pravém/dobrém/užším smyslu slova

špinit: поро́чить чьё до́брое и́мяšpinit čí dobré jméno

ukázat: прояви́ть до́брую во́лю/свои́ чу́встваukázat dobrou vůli/své city

úmysl: хоро́шие наме́ренияdobré úmysly

věštit: Э́то не предвеща́ет/не сули́т ничего́ хоро́шего.To nevěští nic dobrého.

vidět: хорошо́ ви́деть на бли́зкое расстоя́ниеdobře vidět na blízko

viditelnost: хоро́шая/плоха́я/нулева́я ви́димостьdobrá/špatná/nulová viditelnost

vlastnost: хоро́шие ка́чества челове́каdobré lidské vlastnosti

vychovaný: благовоспи́танный ребёнокdobře vychované dítě způsobné

vypečený: румя́ный пирожо́кdobře vypečený pirožek

blýskat (se): Де́ло идёт на попра́вку.Blýská se na lepší časy.

čas: ста́рое до́брое вре́мяstaré dobré časy

do: Бог тро́ицу лю́бит.Do třetice všeho dobrého.

doma: В гостя́х хорошо́, а до́ма (всё-таки) лу́чше.Všude dobře, doma nejlépe.

dřív: Чем ра́ньше, тем лу́чше.Čím dříve, tím lépe.

kde: медве́жий у́голmísto, kde lišky dávají dobrou noc

krátce: про́сто/коро́че говоря́krátce a dobře

mrtvý: О мёртвых пло́хо не говоря́т.O mrtvých jen dobře.

nad, nade: До́брый сове́т доро́же зо́лота.Dobrá rada nad zlato.

naposled: Хорошо́ смеётся тот, кто смеётся после́дним.Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.

něco: Лу́чше ма́ло чем ничего́.Lepší něco než nic.

nikdy: Лу́чше по́здно, чем никогда́.Lépe pozdě než nikdy.

no: Ну, хорошо́!No dobře.

nuže: ну, хорошо́/ла́дноnuže dobrá

ovoce: Запре́тный плод всегда́ сла́док.Zakázané ovoce nejlíp chutná.

pálit: С жи́ру бе́сится.Pálí ho dobré bydlo.

pozdě: Лу́чше по́здно, чем никогда́.Lépe pozdě než nikdy.

příliš: Я сли́шком хорошо́ тебя́ зна́ю.Znám tě příliš dobře.

dobrý: быть в хоро́шем настрое́нииmít dobrou náladu

владе́ть: владе́ть перо́мumět (dobře) psát

добро́: помина́ть добро́мvzpomínat v dobrém

лад: Де́ло пошло́ на лад.Je to na dobré cestě.

недорого́й: за недорогу́ю це́нуza dobrou cenu

ночь: Споко́йной но́чи!Dobrou noc!

подело́м: Подело́м тебе́!Máš co ti patří., Dobře ti tak.

пожела́ние: наилу́чшие пожела́нияpřání všeho nejlepšího

поздравля́ть: Поздравля́ю!Všechno nejlepší!, Blahopřeji!

похожде́ние: Похожде́ния бра́вого солда́та Шве́йкаOsudy dobrého vojáka Švejka

раке́тка: пе́рвая раке́тка ми́раnejlepší tenista/tenistka na světě

аппети́т: Прия́тного аппети́та!Dobrou chuť!

блю́до: вку́сное блю́доdobré jídlo

брать: Ры́ба хорошо́ берёт.(Ryby) dobře berou.

вку́сно: О́чень вку́сно!Moc dobré!, To je dobrota!

вку́сный: вку́сный обе́дdobrý oběd

воспита́ние: хоро́шее воспита́ниеkvalitní výchova, dobré vychování

гора́здо: гора́здо лу́чшеmnohem lépe

де́йствовать: Лека́рство де́йствует хорошо́.Lék dobře působí.

де́ло: хорошо́ знать своё де́ло(dobře) ovládat svou profesi

из: лу́чший из всехnejlepší ze všech

лу́чше: чу́вствовать себя́ лу́чшеcítit se lépe

нева́жно: Нева́жно себя́ чу́вствую.Není mi moc dobře.

нехорошо́: Мне нехорошо́.Není mi dobře.

обойти́сь: Всё обойдётся.Všechno dobře dopadne.

обстоя́ть: Дела́ обстоя́т хорошо́.Věci se daří dobře.

побалова́ть: побалова́ть себя́ вку́сным ко́феdopřát si dobrou kávu

пра́здник: С пра́здником!Všechno nejlepší! k státnímu svátku

прийти́: прийти́ в хоро́шее настрое́ниеdostat dobrou náladu

рожде́ние: С днём рожде́ния!Všechno nejlepší k narozeninám!

са́мый: са́мый хоро́шийnejlepší

тем: чем ра́ньше, тем лу́чшеčím dřív, tím lépe

ты: Он с те́хникой на ты.Dobře rozumí technice.

ты́сяча: в ты́сячу раз лу́чшеtisíckrát lepší

чу́вствовать: Больно́й чу́вствует себя́ хорошо́.Nemocný se cítí dobře.

гость: В гостя́х хорошо́, а до́ма лу́чше.Všude dobře, doma nejlíp.

друг: Не име́й сто рубле́й, а име́й сто друзе́й.Je lepší mít sto přátel než sto rublů.

жир: с жи́ру бе́ситсяpálí ho dobré bydlo

ка́рта: Ему́ и ка́рты в ру́ки.V tom se vyzná (nejlíp ze všech)., Na to je nejlepší.

конча́ться: Всё хорошо́, что хорошо́ конча́ется.Konec dobrý, všechno dobré.

но́вость: Отсу́тствие новосте́й уже́ хоро́шая но́вость.Žádná zpráva - dobrá zpráva.

отли́чно: Э́то отли́чно изве́стно ка́ждому.To každý velmi dobře ví.

поле́зно: поле́зно знатьje dobré vědět

прекра́сно: Ты ведь прекра́сно зна́ешь...Však ty moc dobře víš...

про́сто: про́сто - напро́стоprostě a jednoduše, zkrátka a dobře

ры́ба: как ры́ба в воде́ чу́вствовать себя́ гдеcítit se jako ryba ve vodě, cítit se dobře, být ve svém živlu kde

сли́вки: снима́ть сли́вкиsbírat smetanu, přen.,iron. vybírat si to nejlepší

смея́ться: Смеётся тот, кто смеётся после́дний.Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.

со́весть: поступи́ть по со́вестиjednat podle svého (nejlepšího) svědomí

споко́йно: чу́вствовать себя́ споко́йноcítit se dobře

споко́йный: Споко́йной но́чи!Dobrou noc!

туда́: Туда́ и ему́ доро́га!Dobře mu tak!

удо́бно: Мне здесь о́чень удо́бно.Je mi tady moc dobře.

хоро́ший: Всё хорошо́, что хорошо́ конча́ется.Konec dobrý, všechno dobré.

ху́до: Нет ху́да без добра́.Všechno zlé je k něčemu dobré.

четвёрка: Учи́ться хорошо́, на четвёрки.Dobře se učí, má dvojky.