Hlavní obsah

де́ньги

Množné čísloде́нег, деньга́м

  1. peníze, mince, platidloме́лкие де́ньгиdrobné (peníze)бума́жные де́ньгиbankovky, papírové peníze
  2. peníze, finance, kapitálнали́чные де́ньгиhotovost, (peníze) v hotovostiкарма́нные де́ньгиkapesnéбольши́е де́ньгиobrovské prachyне при деньга́х ктоnemít peníze, být švorc

Vyskytuje se v

бо́чка: Vysol prachy!, Peníze na dřevo!Де́ньги на бо́чку!

ве́тер: vyhazovat peníze (do luftu)броса́ть де́ньги на ве́тер

горя́чий: horké peníze, krátkodobý kapitálгоря́чие де́ньги

ку́рица: (má) peněz jako železде́нег ку́ры не клю́ют у кого

спосо́бность: koupěschopnost měnyпокупа́тельная спосо́бность де́нег

шевели́ться: šustí bankovkama má penízeшевеля́тся де́ньги у кого

броса́ть: rozhazovat penízeброса́ть де́ньги

броса́ться: utrácet, rozhazovat penízeброса́ться деньга́ми

вложи́ть: investovat (peníze) kam do čehoвложи́ть де́ньги куда

води́ться: Bývá při penězích.У него́ во́дятся де́ньги.

карма́нный: kapesnéкарма́нные (де́ньги)

металли́ческий: kovové penízeметалли́ческие де́ньги

нали́чный: hotovost, hotové penízeнали́чные (де́ньги)

обрати́ть: zpeněžit coобрати́ть в де́ньги что

расхо́жий: peníze na běžná vydáníрасхо́жие де́ньги

сы́пать: rozhazovat (peníze), utrácetсы́пать деньга́ми

шально́й: lehce vydělané prachyшальны́е де́ньги

а́лчный: lačný po penězíchа́лчный к деньга́м

банкома́т: vybrat peníze z bankomatuснять де́ньги в банкома́те

без: bez penězбез де́нег

взаймы́: půjčit si penízeвзять де́ньги взаймы́

вы́играть: vyhrát penízeвы́играть де́ньги

де́ньги: drobné (peníze)ме́лкие де́ньги

жа́дный: lačný penězжа́дный к деньга́м

копи́ть: hromadit penízeкопи́ть де́ньги

кру́пный: velké penízeкру́пные де́ньги

куда́: K čemu je ti tolik peněz?Куда́ тебе́ сто́лько де́нег?

купю́ра: peníze v malých bankovkáchде́ньги в ме́лких купю́рах

ли́шний: přebytečné penízeли́шние де́ньги

меня́ть: rozměňovat peníze, měnit za drobnéменя́ть кру́пные де́ньги

при: být při penězíchбыть при деньга́х

прили́чный: slušné penízeприли́чные де́ньги

с: obdržet peníze od zákazníkaполучи́ть де́ньги с покупа́теля

трудово́й: vydělané penízeтрудовы́е де́ньги

раздобы́ть: Kde bych tak sehnal peníze?Где бы мне де́нег раздобы́ть?

швыря́ть: rozhazovat peníze, utrácetшвыря́ть де́ньги

bokem: dát (si) peníze bokemотложи́ть де́ньги на чёрный день

cestovní: cestovní náhradyкомандиро́вочные де́ньги

peníze: hotové penízeнали́чные (де́ньги)

praní: přen. praní (špinavých) penězотмыва́ние де́нег

ruka: peníze na rukuде́ньги в ру́ки

velký: velké penízeбольши́е де́ньги

vydání: peníze na běžná vydáníрасхо́жие де́ньги

darovat: darovat peníze na co(по)же́ртвовать де́ньги на что

dobít: dobít si kredit mobiluпопо́лнить счёт, положи́ть де́ньги на телефо́н

hlad: hlad po penězíchжа́жда де́нег

hloupost: utrácet peníze za hloupostiтра́тить де́ньги на пустяки́

hrát: hrát o penízeигра́ть на де́ньги

hromada: hromada penězку́ча де́нег

бе́шеный: šílené penízeбе́шеные де́ньги

investovat: investovat (peníze) kam do čehoвложи́ть де́ньги куда

kapesné: dostávat kapesnéполуча́ть карма́нные де́ньги

lehce: lehce vydělané penízeлегко́ зарабо́танные де́ньги

mít: mít hlavní slovo/penízeиме́ть гла́вное сло́во/де́ньги

nadělat: nadělat velké penízeнажи́ть больши́е де́ньги

odložit: odložit (si) peníze na zájezdотложи́ть де́ньги на пое́здку

plýtvat: plýtvat peněziтра́тить де́ньги

prodávat: prodávat za hotové penízeпродава́ть за нали́чные де́ньги

prohrát: prohrát šílené penízeпроигра́ть сумасше́дшие де́ньги

přijít: přijít o život/rozum/penízeлиши́ться жи́зни/ра́зума/де́нег

rozhazovat: rozhazovat penízeсо́рить деньга́ми, броса́ть де́ньги

směnit: směnit peníze v banceобменя́ть де́ньги в ба́нке

stát: Stojí to čas i peníze.Э́то сто́ит де́нег и вре́мени.

škoda: Škoda peněz/času.Жа́лко де́нег/вре́мени.

tahat: tahat z koho penízeтяну́ть у кого де́ньги

těžce: těžce vydělané penízeс трудо́м зарабо́танные де́ньги

tíseň: finanční tíseňнехва́тка де́нег, нужда́ в деньга́х, безде́нежье

uložit: uložit peníze na účetвнести́ де́ньги на счёт

úrok: vypůjčit si peníze na úrokзаня́ть де́ньги под проце́нты

utrácet: utrácet penízeброса́ться деньга́ми, швыря́ть де́ньги

úvěr: vzít si peníze na úvěrвзять де́ньги взаймы́

vybrat: vybrat peníze z bankomatuснять де́ньги в банкома́те

vymámit: vymámit z koho penízeвы́бить де́ньги у кого

vytáhnout: vytáhnout z koho peníze/tajemstvíвы́манить де́ньги/та́йну у кого

vyzvednout: vyzvednout peníze z bankyвзять де́ньги из ба́нка

cítit: cítit peníze u kohoводя́тся де́ньги у кого

čas: Čas jsou peníze.Вре́мя - де́ньги.

milion: ani za milionни за что́, ни за каки́е де́ньги

mourovatý: Budeš platit jako mourovatý.Запла́чут твои́ де́нежки., Запла́тишь бе́шеные де́ньги.

okno: vyhazovat peníze oknemвыки́дывать/броса́ть де́ньги на ве́тер

otázka: To je otázka peněz.Э́то вопро́с де́нег.

prát: prát špinavé penízeотмыва́ть де́ньги

při: Nejsem teď při penězích.Я тепе́рь не при деньга́х.

špinavý: prát špinavé penízeотмыва́ть де́ньги

vysázet: vysázet peníze na dřevoвы́ложить де́ньги на бо́чку

železo: Má peněz jako želez.У него́ де́нег ку́ры не клюю́т.