Hlavní obsah

peníze

Podstatné jméno, rod mužský pomnožné

  • де́ньгиJsem úplně bez peněz.Я оста́лся без де́нег., Я на нуле́.hotové penízeнали́чные (де́ньги)

Vyskytuje se v

bokem: dát (si) peníze bokemотложи́ть де́ньги на чёрный день

peníze: hotové penízeнали́чные (де́ньги)

praní: přen. praní (špinavých) penězотмыва́ние де́нег

darovat: darovat peníze na co(по)же́ртвовать де́ньги на что

hlad: hlad po penězíchжа́жда де́нег

hloupost: utrácet peníze za hloupostiтра́тить де́ньги на пустяки́

hrát: hrát o penízeигра́ть на де́ньги

hromada: hromada penězку́ча де́нег

investovat: investovat (peníze) kam do čehoвложи́ть де́ньги куда

lehce: lehce vydělané penízeлегко́ зарабо́танные де́ньги

mít: mít hlavní slovo/penízeиме́ть гла́вное сло́во/де́ньги

nadělat: nadělat velké penízeнажи́ть больши́е де́ньги

odložit: odložit (si) peníze na zájezdотложи́ть де́ньги на пое́здку

opatrný: Je opatrný na peníze.Он жа́дный., Он бережли́вый.

plýtvat: plýtvat peněziтра́тить де́ньги

prodávat: prodávat za hotové penízeпродава́ть за нали́чные де́ньги

prohrát: prohrát šílené penízeпроигра́ть сумасше́дшие де́ньги

přijít: přijít o život/rozum/penízeлиши́ться жи́зни/ра́зума/де́нег

rozhazovat: rozhazovat penízeсо́рить деньга́ми, броса́ть де́ньги

cítit: cítit peníze u kohoводя́тся де́ньги у кого

čas: Čas jsou peníze.Вре́мя - де́ньги.

lézt: Leze to do peněz.Э́то бьёт по карма́ну.

nebo: Peníze, nebo život!Жизнь и́ли кошелёк!

okno: vyhazovat peníze oknemвыки́дывать/броса́ть де́ньги на ве́тер

otázka: To je otázka peněz.Э́то вопро́с де́нег.

prát: prát špinavé penízeотмыва́ть де́ньги

při: Nejsem teď při penězích.Я тепе́рь не при деньга́х.

броса́ть: rozhazovat penízeброса́ть де́ньги

броса́ться: utrácet, rozhazovat penízeброса́ться деньга́ми

вложи́ть: investovat (peníze) kam do čehoвложи́ть де́ньги куда

води́ться: Bývá při penězích.У него́ во́дятся де́ньги.

знак: penízeде́нежные зна́ки

куш: získat hromadu penězсорва́ть куш

металли́ческий: kovové penízeметалли́ческие де́ньги

нали́чный: hotovost, hotové penízeнали́чные (де́ньги)

пла́кать: Peníze jsou v čudu/fuč.Пла́кали де́нежки.

расхо́жий: peníze na běžná vydáníрасхо́жие де́ньги

сы́пать: rozhazovat (peníze), utrácetсы́пать деньга́ми

а́лчный: lačný po penězíchа́лчный к деньга́м

банкома́т: vybrat peníze z bankomatuснять де́ньги в банкома́те

без: bez penězбез де́нег

взаймы́: půjčit si penízeвзять де́ньги взаймы́

вы́играть: vyhrát penízeвы́играть де́ньги

де́ньги: drobné (peníze)ме́лкие де́ньги

жа́дный: lačný penězжа́дный к деньга́м

копи́ть: hromadit penízeкопи́ть де́ньги

кру́пный: velké penízeкру́пные де́ньги

куда́: K čemu je ti tolik peněz?Куда́ тебе́ сто́лько де́нег?

купю́ра: peníze v malých bankovkáchде́ньги в ме́лких купю́рах

ли́шний: přebytečné penízeли́шние де́ньги

меня́ть: rozměňovat peníze, měnit za drobnéменя́ть кру́пные де́ньги

при: být při penězíchбыть при деньга́х

прили́чный: slušné penízeприли́чные де́ньги

с: obdržet peníze od zákazníkaполучи́ть де́ньги с покупа́теля

трудово́й: vydělané penízeтрудовы́е де́ньги

кошелёк: Peníze nebo život!Жизнь и́ли кошелёк!

подруби́ть: přivydělat si, nahrabat si (něco peněz)подруби́ть капу́сты

раздобы́ть: Kde bych tak sehnal peníze?Где бы мне де́нег раздобы́ть?

швыря́ть: rozhazovat peníze, utrácetшвыря́ть де́ньги