Hlavní obsah

peníze

Podstatné jméno, rod mužský pomnožné

  • де́ньгиJsem úplně bez peněz.Я оста́лся без де́нег., Я на нуле́.hotové penízeнали́чные (де́ньги)

Vyskytuje se v

bokem: dát (si) peníze bokemотложи́ть де́ньги на чёрный день

praní: přen. praní (špinavých) penězотмыва́ние де́нег

bankomat: vybrat peníze z bankomatuснять де́ньги с банкома́та

darovat: darovat peníze na co(по)же́ртвовать де́ньги на что

hlad: hlad po penězíchжа́жда де́нег

hloupost: utrácet peníze za hloupostiтра́тить де́ньги на пустяки́

hrát: hrát o penízeигра́ть на де́ньги

hromada: hromada penězку́ча де́нег

lehce: lehce vydělané penízeлегко́ зарабо́танные де́ньги

líto: Je mu líto peněz.Де́ньги жале́ет.

mít: mít hlavní slovo/penízeиме́ть гла́вное сло́во/де́ньги

nadělat: nadělat velké penízeнажи́ть больши́е де́ньги

odložit: odložit (si) peníze na zájezdотложи́ть де́ньги на пое́здку

opatrný: Je opatrný na peníze.Он жа́дный., Он бережли́вый.

plýtvat: plýtvat peněziтра́тить де́ньги

prodávat: prodávat za hotové penízeпродава́ть за нали́чные де́ньги

prohrát: prohrát šílené penízeпроигра́ть сумасше́дшие де́ньги

přijít: přijít o život/rozum/penízeлиши́ться жи́зни/ра́зума/де́нег

cítit: cítit peníze u kohoводя́тся де́ньги у кого

čas: Čas jsou peníze.Вре́мя - де́ньги.

lézt: Leze to do peněz.Э́то бьёт по карма́ну.

nebo: Peníze, nebo život!Жизнь и́ли кошелёк!

okno: vyhazovat peníze oknemвыки́дывать/броса́ть де́ньги на ве́тер

otázka: To je otázka peněz.Э́то вопро́с де́нег.

prát: prát špinavé penízeотмыва́ть де́ньги

při: Nejsem teď při penězích.Я тепе́рь не при деньга́х.

броса́ть: броса́ть де́ньгиrozhazovat peníze

броса́ться: броса́ться деньга́миutrácet, rozhazovat peníze

вложи́ть: вложи́ть де́ньги кудаinvestovat (peníze) kam do čeho

води́ться: У него́ во́дятся де́ньги.Bývá při penězích.

знак: де́нежные зна́киpeníze

куш: сорва́ть кушzískat hromadu peněz

металли́ческий: металли́ческие де́ньгиkovové peníze

нали́чный: нали́чные (де́ньги)hotovost, hotové peníze

пла́кать: Пла́кали де́нежки.Peníze jsou v čudu/fuč.

расхо́жий: расхо́жие де́ньгиpeníze na běžná vydání

снять: снять (де́ньги)vybrat (peníze) z bankomatu

сы́пать: сы́пать деньга́миrozhazovat (peníze), utrácet

а́лчный: а́лчный к деньга́мlačný po penězích

банкома́т: снять де́ньги в банкома́теvybrat peníze z bankomatu

без: без де́негbez peněz

взаймы́: взять де́ньги взаймы́půjčit si peníze

вы́играть: вы́играть де́ньгиvyhrát peníze

де́ньги: ме́лкие де́ньгиdrobné (peníze)

де́ньги: бума́жные де́ньгиbankovky, papírové peníze

де́ньги: нали́чные де́ньгиhotovost, (peníze) v hotovosti

де́ньги: не при деньга́х ктоnemít peníze, být švorc

жа́дный: жа́дный к деньга́мlačný peněz

копи́ть: копи́ть де́ньгиhromadit peníze

кру́пный: кру́пные де́ньгиvelké peníze

куда́: Куда́ тебе́ сто́лько де́нег?K čemu je ti tolik peněz?

купю́ра: де́ньги в ме́лких купю́рахpeníze v malých bankovkách

ли́шний: ли́шние де́ньгиpřebytečné peníze

ма́ло: Де́нег у нас ма́ло.Máme málo peněz.

меня́ть: меня́ть кру́пные де́ньгиrozměňovat peníze, měnit za drobné

при: быть при деньга́хbýt při penězích

прили́чный: прили́чные де́ньгиslušné peníze

с: получи́ть де́ньги с покупа́теляobdržet peníze od zákazníka