Hlavní obsah

peníze

Podstatné jméno, rod mužský pomnožné

  • де́ньгиJsem úplně bez peněz.Я оста́лся без де́нег., Я на нуле́.hotové penízeнали́чные (де́ньги)

Vyskytuje se v

bokem: dát (si) peníze bokemотложи́ть де́ньги на чёрный день

praní: přen. praní (špinavých) penězотмыва́ние де́нег

ruka: peníze na rukuде́ньги в ру́ки

velký: velké penízeбольши́е де́ньги

vydání: peníze na běžná vydáníрасхо́жие де́ньги

bankomat: vybrat peníze z bankomatuснять де́ньги с банкома́та

darovat: darovat peníze na co(по)же́ртвовать де́ньги на что

hlad: hlad po penězíchжа́жда де́нег

hloupost: utrácet peníze za hloupostiтра́тить де́ньги на пустяки́

hrát: hrát o penízeигра́ть на де́ньги

hromada: hromada penězку́ча де́нег

lehce: lehce vydělané penízeлегко́ зарабо́танные де́ньги

líto: Je mu líto peněz.Де́ньги жале́ет.

mít: mít hlavní slovo/penízeиме́ть гла́вное сло́во/де́ньги

nadělat: nadělat velké penízeнажи́ть больши́е де́ньги

odložit: odložit (si) peníze na zájezdотложи́ть де́ньги на пое́здку

opatrný: Je opatrný na peníze.Он жа́дный., Он бережли́вый.

plýtvat: plýtvat peněziтра́тить де́ньги

prodávat: prodávat za hotové penízeпродава́ть за нали́чные де́ньги

prohrát: prohrát šílené penízeпроигра́ть сумасше́дшие де́ньги

přijít: přijít o život/rozum/penízeлиши́ться жи́зни/ра́зума/де́нег

rozhazovat: rozhazovat penízeсори́ть деньга́ми, броса́ть де́ньги (на ве́тер)

směnit: směnit peníze v banceобменя́ть де́ньги в ба́нке

stát: Stojí to čas i peníze.Э́то сто́ит де́нег и вре́мени.

škoda: Škoda peněz/času.Жа́лко де́нег/вре́мени.

tahat: tahat z koho penízeтяну́ть у кого де́ньги

těžce: těžce vydělané penízeс трудо́м зарабо́танные де́ньги

uložit: uložit peníze na účetвнести́ де́ньги на счёт

úrok: vypůjčit si peníze na úrokзаня́ть де́ньги под проце́нты

utrácet: utrácet penízeброса́ться деньга́ми, швыря́ть де́ньги

úvěr: vzít si peníze na úvěrвзять де́ньги взаймы́

vybrat: vybrat peníze z bankomatuснять де́ньги в банкома́те

vymámit: vymámit z koho penízeвы́бить де́ньги у кого

vyzvednout: vyzvednout peníze z bankyвзять де́ньги из ба́нка

cítit: cítit peníze u kohoводя́тся де́ньги у кого

čas: Čas jsou peníze.Вре́мя - де́ньги.

lézt: Leze to do peněz.Э́то бьёт по карма́ну.

nebo: Peníze, nebo život!Жизнь и́ли кошелёк!

okno: vyhazovat peníze oknemвыки́дывать/броса́ть де́ньги на ве́тер

otázka: To je otázka peněz.Э́то вопро́с де́нег.

prát: prát špinavé penízeотмыва́ть де́ньги

při: Nejsem teď při penězích.Я тепе́рь не при деньга́х.

špinavý: prát špinavé penízeотмыва́ть де́ньги

vysázet: vysázet peníze na dřevoвы́ложить де́ньги на бо́чку

železo: peněz jako želez.У него́ де́нег ку́ры не клюю́т.