Hlavní obsah

vybrat

Dokonavé sloveso

  1. vybrat (si) (zvolit nejlepší) вы́братьvybrat (si) (zaměstnance ap.) подобра́ть, отобра́тьvybrat (si) menší zloиз двух зол вы́брать ме́ньше
  2. (oddělit nežádoucí) вы́брать, сде́лать вы́бор(z celku ap.) вы́делить
  3. vybrat (si) (peníze ap.) снять, взять, вы́братьvybrat peníze z bankomatuснять де́ньги в банкома́те
  4. (dovolenou ap.) вы́брать, взять
  5. (shromáždit) собра́ть
  6. (odehrát míč) взять

Vyskytuje se v

namátkou: namátkou vybrat coвы́хватить что

bankomat: vybrat peníze z bankomatuснять де́ньги с банкома́та

libovolný: Můžete si vybrat libovolnou barvu.Мо́жете вы́брать любо́й цвет.

снять: снять (де́ньги)vybrat (peníze) z bankomatu

банкома́т: снять де́ньги в банкома́теvybrat peníze z bankomatu

ме́ньший: из двух зол выбира́ть ме́ньшееvybrat si menší zlo