Hlavní obsah

opatrný

Vyskytuje se v

zacházení: осторо́жное обраще́ние, бере́жный ухо́дopatrné zacházení

сде́ржанный: сде́ржанный оптими́змopatrný optimismus

opatrný: Он жа́дный., Он бережли́вый.Je opatrný na peníze.