Hlavní obsah

при

Předložka

  1. u, vedle koho/čeho, při kom/čem
  2. při čem škole ap.быть при деньга́хbýt při penězích
  3. za čeho vlády ap., při čem neúspěchu ap.

Vyskytuje se v

дверь: при закры́тых дверя́хza zavřenými dveřmi jednání ap.

закры́тый: при закры́тых дверя́хza zavřenými dveřmi, neveřejně

оста́ться: оста́ться при своём мне́нииdržet se svého názoru, stát si za svým

по́мощь: при по́мощи кого/чего(s) pomocí, za pomoci koho/čeho, díky komu/čemu

посре́дство: при посре́дстве кого/чегоprostřednictvím čeho

усло́вие: при усло́вии чегоza předpokladu

учёт: при учёте чегоpokud uvážíme co, při uvážení, při zvážení čeho

царь: при царе́ Горо́хеvelmi dávno

что: ни при чёмnetýká se to koho

э́тот: при э́томa přitom, ještě také, zároveň také

обстоя́тельство: при стра́нных обстоя́тельствахza zvláštních okolností

пере́ть: пере́ть на свои́х двои́хjít po svých

свеча́: при свеча́хpři svíčkách večeře ap.

де́ньги: не при деньга́х ктоnemít peníze, být švorc

определённый: при определённых усло́вияхza určitých podmínek

постпре́дство: постпре́дство при ООНstálé zastoupení při OSN

при: быть при деньга́хbýt při penězích

пи́ковый: оста́ться при пи́ковом интере́сеpřijít zkrátka, ostrouhat, vyjít naprázdno

jistý: при определённых усло́вияхza jistých podmínek

naprázdno: оста́ться ни при чёмvyjít naprázdno

obligo: быть ни при чёмhovor. být z obliga

okolnost: при любы́х обстоя́тельствахza všech okolností

pohovor: собесе́дование при приёме на рабо́туpřijímací pohovor (do práce)

pomoc: с по́мощью, при по́мощи кого/чегоs pomocí koho/čeho

svědek: при свиде́теляхpřed svědky

vrcholový: у́гол при верши́неgeom. vrcholový úhel

moct: Я тут ни при чём.Já za to nemůžu.

podmínka: при (том) усло́вии, е́сли ...pod podmínkou, že ...

při: при э́томpři té příležitosti

u: име́ть при себе́ чтоmít u sebe co

возмо́жность: при пе́рвой возмо́жностиpři první příležitosti

určitý: при определённых усло́вияхza určitých podmínek

vrbový: ве́рбный прутvrbový prut

vyloučení: при закры́тых дверя́хpráv. s vyloučením veřejnosti

za: при Ка́рле IVza Karla IV

zatčení: оказа́ть сопротивле́ние при аре́стеklást odpor při zatčení

nic: оста́ться ни при чёмničeho nedosáhnout

paráda: быть в по́лном/при всём пара́деbýt v plné parádě

potřeba: при необходи́мостиv případě potřeby

pro: Свои́ сове́ты оста́вь (при) себе́!Ty rady si nech pro sebe.

projednávat: слу́шать де́ло при закры́тых дверя́хpráv. projednávat věc s vyloučením veřejnosti

předpoklad: при том усло́вии, что ...za předpokladu, že...

přecházet: прям глаза́м больно́až oči přecházejí

tažení: быть при после́днем издыха́нииbýt v posledním tažení

veřejnost: при закры́тых дверя́хs vyloučením veřejnosti

zavřený: Де́ло слу́шается при закры́тых дверя́х.Jednání probíhá za zavřenými dveřmi.