Hlavní obsah

nejraději

Vyskytuje se v

rád: milovat люби́тьmít rád

mít: люби́ть кого/чтоmít rád koho/co

posloužit: Рад служи́ть.Rád posloužím.

jakýkoli: Како́в бы он ни́ был, всё равно́ его́ люблю́.Ať je jakýkoli, stejně ho mám ráda.

předvést se: Он лю́бит вы́ставиться.Rád se předvede. je středem pozornosti

přestávat: разлюбля́тьpřestávat mít rád poezii, dívku ap.

vidět: Рад тебя́ ви́деть.Jsem rád, že tě vidím.

zatancovat si: С удово́льствием станцу́ю с ва́ми.Ráda si s vámi zatančím.

poznávat: Рад с Ва́ми познако́миться.Rád Vás poznávám.

propadnout se: Был гото́в сквозь зе́млю провали́ться (от стыда́).Nejraději by se studem propadl.

škádlit: Ми́лые браня́тся - то́лько те́шатся.Co se škádlívá, rádo se mívá.

удово́льствие: с удово́льствиемrád, s radostí

большо́й: с больши́м удово́льствиемvelmi rád

ви́деть: Рад вас ви́деть.Rád vás vidím.

друг: Люби́те друг дру́га.Mějte se rádi.

интере́сно: Мне интере́сно, как...Jsem zvědavý, jak..., Rád bych věděl, jak...

ку́хня: Мне нра́вится францу́зская ку́хня.Mám rád francouzskou kuchyni.

познако́миться: Я рад с Ва́ми познако́миться.Těší mě., Rád Vás poznávám.

прия́тный: Прия́тно слы́шать...To rád slyším...

рад: Я рад с ва́ми познако́миться.Rád jsem vás poznal., Těší mě.

провали́ться: Гото́в сквозь зе́млю провали́ться.Nejraději bych se do země propadl.

серде́чно: Серде́чно рад вас ви́деть.Jsem upřímně rád, že vás vidím.

nejraději: milovat люби́ть бо́льше всего́mít nejraději