Hlavní obsah

budoucnost

Vyskytuje se v

blízký: v blízké budoucnostiв бли́зком бу́дущем

daleký: daleká budoucnostда́льнее бу́дущее

nedaleký: v nedaleké budoucnostiв ближа́йшем бу́дущем

předpovídat: předpovídat budoucnostпредска́зывать бу́дущее

vyhlídka: vyhlídky do budoucnostiви́ды на бу́дущее

vzdálený: ve vzdálené budoucnostiв отдалённом бу́дущем

горизо́нт: má (před sebou) velkou budoucnostбольши́е горизо́нты у кого

ду́мать: přemýšlet o budoucnostiду́мать о бу́дущем

све́тлый: světlá budoucnostсве́тлое бу́дущее

budoucnost: blízká budoucnostнедалёкое бу́дущее