Hlavní obsah

vliv

Vyskytuje se v

blahodárný: blahodárný vlivблаготво́рное влия́ние

neblahý: mít neblahý vliv na koho/coиме́ть дурно́е влия́ние на кого

podléhat: podléhat vlivuподпада́ть под влия́ние, поддава́ться влия́нию

rozhodující: mít rozhodující slovo/vlivиме́ть реша́ющее сло́во/влия́ние

řízení: hovor. řízení pod vlivemпья́ное вожде́ние

vliv: řízení pod vlivem alkoholuуправле́ние автомоби́лем под возде́йствием алкого́ля

vystavovat: vystavovat koho/co vlivu koho/čehoподверга́ть кого/что влия́нию кого/чего

возде́йствие: působením, vlivem koho/čehoпод возде́йствием кого/чего

власть: být pod (nad)vládou/vlivem kohoбыть под чьей вла́стью

из-под: dostat se z jeho vlivuвы́йти из-под его́ влия́ния

фарва́тер: být v sféře vlivu/centru pozornostiплыть/быть в фарва́тере кого/чего