Hlavní obsah

vliv

Vyskytuje se v

blahodárný: благотво́рное влия́ниеblahodárný vliv

neblahý: име́ть дурно́е влия́ние на когоmít neblahý vliv na koho/co

podléhat: подпада́ть под влия́ние, поддава́ться влия́ниюpodléhat vlivu

rozhodující: име́ть реша́ющее сло́во/влия́ниеmít rozhodující slovo/vliv

řízení: пья́ное вожде́ниеhovor. řízení pod vlivem

vliv: управле́ние автомоби́лем под возде́йствием алкого́ляřízení pod vlivem alkoholu

vystavovat: подверга́ть кого/что влия́нию кого/чегоvystavovat koho/co vlivu koho/čeho

возде́йствие: под возде́йствием кого/чегоpůsobením, vlivem koho/čeho

власть: быть под чьей вла́стьюbýt pod (nad)vládou/vlivem koho

из-под: вы́йти из-под его́ влия́нияdostat se z jeho vlivu

фарва́тер: плыть/быть в фарва́тере кого/чегоbýt v sféře vlivu/centru pozornosti