Hlavní obsah

věřit

Nedokonavé sloveso

  1. (zprávě, slovu ap.) ве́рить кому/чему, ве́ровать кому/чему в чёмvěřit každé slovoве́рить на сло́во
  2. (důvěřovat) доверя́ть, ве́рить кому/чему, упова́ть на кого/что
  3. (v boha ap.) ве́рить, ве́ровать в кого/чтоvěřit na zázrakyве́рить в чудеса́
  4. (v budoucnost ap.) ве́рить во чтоPevně věřím, že...Я соверше́нно убеждён, что...

Vyskytuje se v

na: věřit na slovoве́рить на сло́во

chtít: Nechci tomu ani věřit.Ве́рить не хо́чется.

přestat: přestat věřitразуве́риться

svůj, svá, své, svoje: (ne)věřit svým očím(не) ве́рить свои́м/со́бственным глаза́м

sytý: Sytý hladovému nevěří.Сы́тый голо́дного не разуме́ет.

ucho: nevěřit vlastním ušímне ве́рить свои́м уша́м

vlastní: nevěřit vlastním ušímне ве́рить со́бственным уша́м

ве́риться: Мне не ве́рится...Nechce se mi věřit..., Nezdá se mi...

ве́рить: не ве́рить свои́м уша́м/глаза́мnevěřit vlastním uším/očím

голо́дный: Сы́тый голо́дного не разуме́ет.Sytý hladovému nevěří.

звезда́: ве́рить в свою́ звезду́věřit ve svou (šťastnou) hvězdu

сы́тый: Сы́тый голо́дного не разуме́ет.Sytý hladovému nevěří.