Hlavní obsah

chovat se

Nedokonavé sloveso

  • вести́ себя́, относи́ться к кому, обраща́ться с кемchovat se přirozeněне церемо́нитьсяchovat se jako džentlmenвести́ себя́ по-джентльме́нскиchovat se ke komu s úctouотноси́ться к кому с почте́ниемChovej se slušně!Веди́ себя́ прили́чно!

Vyskytuje se v

despekt: chovat se ke komu s despektemотноси́ться к кому с презре́нием

chlap: Chovej se jako chlap!Будь (настоя́щим) мужчи́ной!

nemožně: Chová se nemožně.Ведёт себя́ несно́сно.

výstředně: chovat se výstředněвести́ себя́ эксцентри́чно

vyzývavě: Chovala se vyzývavě.Она́ вела́ себя́ вызыва́юще.

vzorně: chovat se vzorněвести́ себя́ приме́рно

porcelán: chovat se jako slon v porcelánuвести́ себя́ как слон в посу́дной ла́вке

тряхну́ть: chovat se jako za starých časů/zamladaтряхну́ть старино́й/мо́лодостью

ве́жливо: chovat se zdvořile ke komuобраща́ться ве́жливо с кем

вести́: chovat se slušněвести́ себя́ прия́тно

как: Chovejte se jako doma.Бу́дьте, как до́ма.

мужчи́на: Chovej se jako chlap!Будь мужчи́ной!

плечо́: mít hlavu na správném místě, chovat se rozumněго́лову на плеча́х име́ть

челове́к: Chovej se slušně!, Ovládej se!Будь челове́ком!

chovat se: chovat se přirozeněне церемо́ниться