Hlavní obsah

chovat

Vyskytuje se v

despekt: chovat se ke komu s despektemотноси́ться к кому с презре́нием

chovat se: chovat se přirozeněне церемо́ниться

nemožně: Chová se nemožně.Ведёт себя́ несно́сно.

slepice: chovat slepiceразводи́ть кур

výstředně: chovat se výstředněвести́ себя́ эксцентри́чно

vzorně: chovat se vzorněвести́ себя́ приме́рно

porcelán: chovat se jako slon v porcelánuвести́ себя́ как слон в посу́дной ла́вке

vata: chovat koho jako ve vatěсдува́ть пыли́нки с кого, носи́ть на рука́х кого, воспи́тывать кого как тепли́чное расте́ние

тряхну́ть: chovat se jako za starých časů/zamladaтряхну́ть старино́й/мо́лодостью

ве́жливо: chovat se zdvořile ke komuобраща́ться ве́жливо с кем

вести́: chovat se slušněвести́ себя́ прия́тно

как: Chovejte se jako doma.Бу́дьте, как до́ма.

ку́рица: chovat slepiceдержа́ть кур

убо́й: krmit/chovat na porážku prase ap.на убо́й корми́ть

мужчи́на: Chovej se jako chlap!Будь мужчи́ной!

плечо́: mít hlavu na správném místě, chovat se rozumněго́лову на плеча́х име́ть

челове́к: Chovej se slušně!, Ovládej se!Будь челове́ком!

chovat: chovat slepiceдержа́ть кур