Hlavní obsah

chovat

Vyskytuje se v

despekt: chovat se ke komu s despektemотноси́ться к кому с презре́нием

chlap: Chovej se jako chlap!Будь (настоя́щим) мужчи́ной!

chovat se: chovat se přirozeněне церемо́ниться

chovat se: chovat se jako džentlmenвести́ себя́ по-джентльме́нски

chovat se: chovat se ke komu s úctouотноси́ться к кому с почте́нием

chovat se: Chovej se slušně!Веди́ себя́ прили́чно!

nemožně: Chová se nemožně.Ведёт себя́ несно́сно.

slepice: chovat slepiceразводи́ть кур

výstředně: chovat se výstředněвести́ себя́ эксцентри́чно

vyzývavě: Chovala se vyzývavě.Она́ вела́ себя́ вызыва́юще.

vzorně: chovat se vzorněвести́ себя́ приме́рно

porcelán: chovat se jako slon v porcelánuвести́ себя́ как слон в посу́дной ла́вке

vata: chovat koho jako ve vatěсдува́ть пыли́нки с кого, носи́ть на рука́х кого

тряхну́ть: тряхну́ть старино́й/мо́лодостьюchovat se jako za starých časů/zamlada

ве́жливо: обраща́ться ве́жливо с кемchovat se zdvořile ke komu

вести́: вести́ себя́ прия́тноchovat se slušně

как: Бу́дьте, как до́ма.Chovejte se jako doma.

коза́: держа́ть козchovat kozy

ку́рица: держа́ть курchovat slepice

мужчи́на: Будь мужчи́ной!Chovej se jako chlap!

плечо́: го́лову на плеча́х име́тьmít hlavu na správném místě, chovat se rozumně

челове́к: Будь челове́ком!Chovej se slušně!, Ovládej se!