Hlavní obsah

chovat

Vyskytuje se v

despekt: chovat se ke komu s despektemотноси́ться к кому с презре́нием

chlap: Chovej se jako chlap!Будь (настоя́щим) мужчи́ной!

chovat se: chovat se přirozeněне церемо́ниться

chovat se: chovat se jako džentlmenвести́ себя́ по-джентльме́нски

chovat se: chovat se ke komu s úctouотноси́ться к кому с почте́нием

chovat se: Chovej se slušně!Веди́ себя́ прили́чно!

nemožně: Chová se nemožně.Ведёт себя́ несно́сно.

slepice: chovat slepiceразводи́ть кур

výstředně: chovat se výstředněвести́ себя́ эксцентри́чно

vyzývavě: Chovala se vyzývavě.Она́ вела́ себя́ вызыва́юще.

vzorně: chovat se vzorněвести́ себя́ приме́рно

porcelán: chovat se jako slon v porcelánuвести́ себя́ как слон в посу́дной ла́вке

vata: chovat koho jako ve vatěсдува́ть пыли́нки с кого, носи́ть на рука́х кого