Hlavní obsah

vyznání

Podstatné jméno, rod střední

  1. (náboženské) ве́ра, (веро)испове́даниеJakého jste vyznání?Како́го вы вероиспове́дания?člověk bez vyznáníчелове́к без ве́рыsvoboda vyznáníсвобо́да вероиспове́данияkatolické/protestantské/pravoslavné/židovské vyznáníкатоли́ческое/протеста́нтское/правосла́вное/иуде́йское вероиспове́дание
  2. (vyjádření stanoviska ap.) призна́ние, и́споведьvyznání hříchůпризна́ние грехо́в

Vyskytuje se v

láska: vyznat láskuобъясни́ться в любви́

náboženský: náboženské vyznáníвероиспове́дание

vyznat: vyznat komu láskuобъясни́ться/призна́ться кому в любви́

tlačenice: Vyzná se v tlačenici.Он зна́ет все ходы́ и вы́ходы.

vyznat se: Čert aby se v tom vyznal!Чёрт не разберёт!, В э́том сам чёрт но́гу сло́мит!

вероиспове́дание: svoboda vyznáníсвобо́да вероиспове́дания

объясне́ние: vyznání láskyобъясне́ние в любви́

разобра́ть: V tomhle se ani čert nevyzná.В э́том де́ле сам чёрт ничего́ не разберёт.

призна́ться: vyznat komu láskuпризна́ться кому в любви́

ка́рта: V tom se vyzná (nejlíp ze všech)., Na to je nejlepší.Ему́ и ка́рты в ру́ки.

часть: V tom se nevyznám.Э́то не по мое́й ча́сти.

vyznání: svoboda vyznáníсвобо́да вероиспове́дания