Hlavní obsah

kolikátý

Vyskytuje se v

tolik: tolik - koliktak mnoho - kolik сто́лько - ско́лько

ledvinový: ledvinová kolikaпо́чечная ко́лика

být: hovor. Kolik mu je?Ско́лько ему́ лет?

dělat: Kolik to dělá?Ско́лько э́то бу́дет?

dioptrie: Kolik máte dioptrií?Ско́лько у вас дио́птрий?

dlužný: Kolik jsem dlužen?Ско́лько я до́лжен?, Ско́лько с меня́?

dnes: Kolikátého je dnes?Како́е сего́дня число́?

hodina: Kolik je hodin?Кото́рый час?

měřit: Kolik měříš?Како́го ты ро́ста?

měsíc: V kolikátém jsi měsíci? těhotenstvíТы на како́м сро́ке?, Ты на како́м ме́сяце (бере́менности)?

platit: Kolik platím?Ско́лько с меня́ (возьмёте)?

přijet: V kolik má ten vlak přijet?Во ско́лько прибыва́ет по́езд?

stát: Kolik to stojí?Ско́лько э́то сто́ит?

stupeň: Kolik je stupňů?Ско́лько гра́дусов?

vážit: Kolik to váží?Ско́лько э́то ве́сит?

kolikátý: Kolikátého je dnes?Како́е сего́дня число́?

вре́мя: Kolik je hodin?Ско́лько вре́мени?

кото́рый: Kolik je hodin?Кото́рый час?

час: Kolik je hodin?Кото́рый час?

зараба́тывать: Kolik vyděláváte (měsíčně)?Ско́лько вы зараба́тываете (в ме́сяц)?

причита́ться: Co jsem dlužen?, Kolik budu platit?Ско́лько с меня́ причита́ется?

рост: Kolik měříš?, Jak jsi vysoký?Како́го ты ро́ста?

ско́лько: Kolik (to) stojí?Ско́лько (э́то) сто́ит?

сто́ить: Kolik to stojí?Ско́лько э́то сто́ит?

число́: Kolikátého je (dnes)?Како́е сего́дня число́?

душа́: kolik chcete, co unesete, dostatekско́лько душе́ уго́дно

ум: Kolik lidí, tolik názorů.Ско́лько голо́в, сто́лько умо́в.

kolik: Kolik je hodin?Кото́рый час?