Hlavní obsah

душа́

Podstatné jméno, rod ženský-и́, 4 ду́шу; ду́ши, душ, ду́шам

  1. duše, srdce, nitroот всей души́/всей душо́йz celého srdce, upřímně
  2. duše, duch zemřelého ap.

Vyskytuje se v

живо́й: živá duše, živáček, živý tvorжива́я душа́

нараспа́шку: srdce na dlani, čistá dušeдуша́ нараспа́шку у кого

родно́й: spřízněná/blízká dušeродна́я душа́ кто

тяну́ть: mučit, trápit, týrat kohoза ду́шу тяну́ть кого

ча́ять: zbožňovat koho, vidět se v kom, vzhlížet ke komuдуши́ не ча́ять в ком

бальза́м: balzám pro dušiбальза́м для души́

гель: sprchový gelгель для ду́ша

душ: dát si sprchu, osprchovat seприня́ть душ

душа́: z celého srdce, upřímněот всей души́/всей душо́й

зе́ркало: oko je zrcadlo dušeглаза́ зе́ркало души́

изли́ть: vylít (si) srdce komuизли́ть ду́шу кому

ка́мень: Spadl mi kámen za srdce.Ка́мень с души́ свали́лся.

мота́ть: dráždit, rozčilovat, rozlaďovatмота́ть ду́шу

поми́н: na památku zemřeléhoна поми́н души́

ра́доваться: až srdce plesáпря́мо душа́ ра́дуется

распахну́ть: odhalit své nitro, otevřít se komuраспахну́ть свою́ ду́шу перед кем

dobrák: dobrák od kostiсу́щий добря́к, до́брая душа́

dost: dost a dostбо́лее чем уго́дно, ско́лько душе́ уго́дно

duch: v duchuв душе́, мы́сленно, про себя́

duše: z/v hloubi dušeиз глубины́/в глубине́ души́

gel: sprchový gelгель для ду́ша

hlava: výroba/spotřeba na hlavuвы́пуск проду́кции/потребле́ние на ду́шу (населе́ния)

i: oddán tělem i dušíпре́дан душо́й и те́лом

sprcha: zahradní sprchaсадо́вый душ

střik: skotský střikструево́й/шотла́ндский душ

vskrytu: vskrytu dušeв глубине́ души́

ani: Nenašel jsem ani človíčka.Я не нашёл ни одно́й (живо́й) души́.

dusit: dusit koho v objetíдуши́ть в объя́тиях кого

fiktivní: fiktivní lidé, vedení v evidenciмёртвые ду́ши

глубина́: v hloubi dušeв глубине́ души́

nesmrtelný: nesmrtelná dušeбессме́ртная душа́

osobně: promluvit si osobně s kýmпоговори́ть по ду́шам

osvěžit se: osvěžit se sprchouосвежи́ться под ду́шем

připadat: na člověka/na osobu připadá ...на ду́шу (челове́ка) прихо́дится ...

spasení: spasení dušeспасе́ние души́

splynutí: splynutí dušíслия́ние душ

šrám: přen. šrámy na dušiрубцы́ на душе́

ulevit se: Ulevilo se mi.У меня́ от души́ отлегло́.

výplach: med. výplach pochvyвлага́лищный душ

zasmát se: zasmát se z plných plicпосмея́ться от (всей) души́

dlaň: mít srdce na dlaniдуша́ нараспа́шку у кого

dojímat: dojímat brát za srdce co kohoза ду́шу берёт что кого

hrdlo: brát si co hrdlo ráčíбрать ско́лько вле́зет/душе́ уго́дно

kámen: To mi spadl kámen ze srdce.У меня́ ка́мень с души́ свали́лся.

kost: dobrák od kostiдо́брая душа́, душа́-челове́к

od, ode: smát se od srdce(рас)смея́ться от души́

proti: Je mi to proti srsti.Э́то мне не по вку́су/душе́.

rohatý: upsat se rohatémuпрода́ть свою́ ду́шу чёрту

rozčilovat: rozčilovat kohoпо́ртить кровь, мота́ть ду́шу кому

spadnout: Spadl mi kámen ze srdce.У меня́ ка́мень с души́ свали́лся/от се́рдца отлегло́.

toulavý: mít toulavé botyбродя́жья душа́ у кого

upsat: upsat duši ďábluпрода́ть ду́шу дья́волу

vytlouct: vytlouct duši z kohoвы́бить ду́шу из кого

z, ze: Spadl mu kámen ze srdce.У него́ ка́мень с души́ свали́лся.