Hlavní obsah

родно́й

Vyskytuje se v

родно́й: родна́я душа́ ктоspřízněná/blízká duše

оте́ц: родно́й оте́цvlastní otec

вдали́: жить вдали́ от родны́хžít daleko od příbuzných

bratr: родно́й/сво́дный братvlastní/nevlastní bratr

dítě: внебра́чный/неродно́й ребёнокnemanželské/nevlastní dítě

hrouda: родна́я земля́, ро́динаpřen. rodná hrouda

jazyk: родно́й/иностра́нный язы́кmateřský/cizí jazyk

kraj: родно́й крайrodný kraj

mateřský: родно́й язы́кmateřský jazyk

nevlastní: неродна́я мать, ма́чехаnevlastní matka

řeč: иностра́нный/родно́й язы́кcizí/mateřská řeč

země: родна́я страна́rodná země

dcera: родна́я/неродна́я дочьvlastní/nevlastní dcera

dům: родно́й домrodný dům

matka: родна́я/приёмная матьvlastní/adoptivní matka

otec: родно́й/приёмный оте́цvlastní/nevlastní otec

příbuzný: У меня́ нет родны́х.Nemám žádné příbuzné.

půda: родно́й крайrodná půda

rodný: родно́й язы́кrodný jazyk

sestra: родна́я/сво́дная сестра́vlastní/nevlastní sestra

vlastní: родна́я матьvlastní matka

оси́на: (перевести́) на язы́к родны́х оси́н что(přeložit) do srozumitelné řeči, říci po lopatě